Nav vet ikke når permitterte får dagpenger

Pågangen fra arbeidstakere som er blitt permittert, er så stor at Nav ikke vet når de vil få dagpenger. Man kan imidlertid få forskudd.

Nav har fått dobbelt så mange dagpengesøknader så langt i år som i hele 2019, skriver DinSide.

– Pågangen er enorm. I dag kan vi dessverre ikke gi et svar på hvor lang tid det vil ta å få behandlet og betalt dagpenger til alle de som nå har søkt, men vi vil komme tilbake med klarere svar så raskt som mulig, sier beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav.

– Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 313.100 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160.500 gjennom hele 2019 og 166.600 gjennom hele 2018, forteller Åsholt.

Les også: Regjeringen åpner for forskuttering av dagpenger

Regjeringen har oppfordret arbeidsgivere til å forskuttere lønna til de som blir permittert fra dag 3. til dag 20. i permitteringsperioden. I tillegg har man åpnet for å gi folk forskudd på dagpenger.

For å få utbetalt et forskudd må man ha søkt om dagpenger og oppfylle grunnleggende krav til å motta dette. Deretter må man søke konkret om forskuddsutbetaling. Dette søknadsskjemaet vil være tilgjengelig på nav.no i løpet av ettermiddagen mandag 30.mars, og pengene vil være inne på konto i løpet av fredag 3. april.

Les også: Forlenger perioden for dagpenger