Jobbsøkere og arbeidsledige registerer seg og søker på jobber på NAVs kontor på St. Hanshaugen i Oslo for noen år tilbake. ILLUSTRASJONSFOTO: Tore Meek/NTB scanpix

Nav-veiledere i usikre jobber hjelper folk i jobb

Kurs­veiledere som skal hjelpe arbeidsløse inn i arbeidslivet, står selv i en utrygg jobbsituasjon med korte kontrakter, dårlig lønn og få velferdsrettigheter.

Navs hovedmål er å få flere ut i jobb og færre på trygd. Men oppgaven blir i stor grad satt ut på anbud til private aktører, skriver Magasinet Velferd. Private kursbedrifter og mer tradisjonelle attføringsbedrifter konkurrerer om å vinne anbudene. De innleide kursveilederne som har ansvaret for å få andre i jobb, har selv ikke faste jobber.

Magasinet Velferd tar for seg en masteroppgave i sosialantropologi av Turid Eilertsen. Hun gjorde et halvt års feltarbeid hos en privat bedrift som driver med arbeidsrettede kurs for Nav.

Eilertsen beskriver hvordan Nav gjennom sitt anbudssystem presser kursveilederne ut i den nye klassen som kalles prekariatet. Prekariatet består av mennesker med en usikker tilknytning til arbeidslivet gjennom korttidskontrakter, midlertidige ansettelser eller vikariater.

LES OGSÅ: Advarer mot ny underklasse

Paradoksalt

– Det er paradoksalt at de som skal hjelpe arbeidsledige mennesker til stabile jobber, selv har så liten stabilitet i jobbsituasjonen, sier Turid Eilertsen til magasinet.

Hun forteller at tildeling av kurs ofte skjer på kort varsel og at veilederne ofte måtte improvisere.

– Anbudssystemet innebærer at de private kursbedriftene aldri vet hvor lenge de vil ha oppdrag hos Nav. Derfor har de få fast ansatte og baserer seg på innleide veiledere.

Eilertsen beskriver hvordan veilederne presses til å være selvstendig næringsdrivende. De mangler sikkerhet for jobb og inntekt, de mangler velferdsordninger som arbeidsledighetstrygd, sykepenger og feriepenger, de opparbeider ikke ansiennitet som kan gi høyere lønn, de har liten innflytelse på arbeidssituasjonen og må selv bekoste opplæring for å bli faglig oppdatert.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Rovdrift»

«Det er et paradoks at Nav, som er opptatt av å få folk i jobb, er de som ligger bak denne rovdriften», sier en veileder som er intervjuet i masteroppgaven.

Seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien sier til Magasinet Velferd at Nav følger reglene for offentlige anskaffelser.

– Det er viktig å skille fra hverandre hva som skyldes det politisk bestemte regelverket, hva som har med Nav forvaltningsansvar å gjøre og hva som er kursbedriftenes ansvar.

Grundtjernslien sier at endringer i arbeidsledigheten kan endre behovet for kurs.

– Ifølge kontraktene skal kurs kunne settes i gang på to ukers varsel, sier han.

LES OGSÅ: Ledighetens skjulte kostnad

Forsker

Simen Markussen, forsker på arbeidsmarkedsøkonomi og helse ved Frisch-senteret, støtter Nav i dette.

– Nav må følge statens regler for anbud. Og Nav må kunne oppskalere og nedskalere virksomheten på kort varsel i forhold til mengden arbeidsledige, sier Markussen til Dagsavisen.

– Før var det vanlig at leverandørene levde på rammeavtaler, men under Robert Eriksson ble ordningen mer fleksibel, sier han.

LES OGSÅ: Dette er teknologiene som endrer alt