Nav har nå utbetalt 5 millioner kroner

Så langt har 76 av de som er rammet av Nav-skandalen fått utbetalt til sammen 5 millioner kroner.

Det opplyser Nav i en e-post til Dagsavisen.  Arbeids- og velferdsdirektoratet skriver nå at de nå har fattet vedtak i 158 saker. 

I 104 saker er vedtakene om tilbakekreving helt omgjort, mens 43 vedtak er delvis omgjort. I 11 saker er vedtakene opprettholdt.

Les også:Granskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp

– Delvis omgjøring og opprettholdelse skjer hovedsakelig på bakgrunn av at personer har vært både innenfor og utenfor EØS i tilbakebetalingsperioden, sier leder av Navs innstatsteam Magne Fladby i en skriftlig kommentar til Dagsavisen.

Nav har nå betalt ut 5 millioner kroner til 76 personer.

Les også:Disse skal rydde opp i Nav-skandalen

–  Ytterligere 35 saker er ferdigbehandlet til utbetaling, men her er det ikke utbetalt noe da disse personene ikke har tilbakebetalt noe til Nav, sier Fladby.

De siste to ukene har antall henvendelser til Nav fra folk som mener de er rammet av Nav-skandalen, ligget på mellom 20 og 40 henvendelser per dag.

–  Hittil har vi mottatt i underkant av 2 000 henvendelser. Alle som henvender seg angående denne saken, får nå tilbakemelding i løpet av 5-6 virkedager, sier Fladby.

Les også: Interne Nav-krav: Skulle øke svindel-anmeldelsene med nærmere 100 millioner kroner på fire år