Nav: 733.000 færre jobber vil bli overtatt av roboter

For to år siden trodde Nav at 896.000 jobber i Norge ville bli overtatt av roboter og maskiner. Nå er antallet nedjustert til 163.000.

 

Det går fram av Navs ferske Omverdensanalyse 2019.

De siste årene har vi hørt stadig mer om det som kalles den fjerde industrielle revolusjon; robotenes inntog. I desember i 2016 anslo Nav at intet mindre enn 33 prosent av norske jobber ville bli automatisert. I årets rapport er dette nedjustert til 6 prosent.

I antall arbeidsplasser tilsvarer det en endring fra hele 896.000 til bare 163.000 tapte jobber.

Les også: Nav-sjefen beklager at flere hundre mistet inntekten uten vedtak

Forskningsfelt i utvikling

Ifølge Ole Christian Lien, seksjonssjef i Navs kunnskapsavdeling, er ikke endringen så drastisk som den framstår.

– SSB-studien vi baserte forrige analyse på, skapte sjokkbølger da den kom. Siden har forskningsfeltet utviklet seg, og metodene blitt bedre. Studien fra OECD som vi baserer oss på nå, har et mer nyansert blikk på yrker. Den tar for eksempel hensyn til at jobber med samme navn kan innebære ulike oppgaver, sier han.

Saken fortsetter under bildet. 

Ole Christian Lien er seksjonssjef i Navs kunnskapsavdeling. Foto: Nav

– Det er ganske langt fra 896.000 til 163.000 jobber. Pustet dere litt lettet ut da den nye OECD-studien kom?

– He he, ja, på en måte. Samtidig har vi hele tida hatt på følelsen at det var litt overdrevne anslag i den forrige. Men selv den nye OECD-studien anslår at en fjerdedel av jobbene våre vil bli opptil 70 prosent endret som følge av automatisering. Så konsekvensene blir store, selv om det ikke blir så ille som vi trodde, svarer Lien.

Mange yrker som eksperter og forskere trodde ville bli erstattet av roboter for noen år siden, kategoriseres nå derfor heller som yrker som vil endre seg mye, i OECD-studien.

– Vi i Nav må derfor tilrettelegge for at folk kan omstille seg best mulig. I framtiden må etterutdanning må bli like viktig som vanlig utdanning, sier Lien.

Les også: Uansvarlig AAP-endring

Skrekkscenario

Selv om framtidsutsiktene ikke er så dystre for arbeidstakerne som tidligere antatt, konkluderer Nav-analysen med at mange vil oppleve å gå arbeidsledige i perioder med omstilling. Det byr på utfordringer for Nav.

– Dessverre ser vi at omstillinger ofte ikke bare fører til økt ledighet, men også til at en del av dem som mister jobben blir syke og i verste fall blir stående permanent utenfor arbeidslivet. Det så vi blant annet da industrisysselsettingen gikk kraftig ned på 1980-tallet. Hele lokalsamfunn ble rammet og mange havnet til slutt på uføretrygd. Det er jo skrekkscenarioet. At folk blir syke og trygdet og aldri kommer tilbake, når det egentlig bare begynte med en omstilling, sier Lien.

Hvordan det vil gå denne gangen, kommer ifølge ham an på hvor godt arbeidsgivere, hver enkelt av oss og universitetene lykkes med omstilling og omskolering. I dag er det om lag halvparten som er tilbake i arbeid tre-fire måneder etter at de har begynt å lete etter ny jobb.

– Knuser myten

En fersk rapport fra ManpowerGroup bekrefter at robotene ikke nødvendigvis vil utkonkurere menneskene. Den viser at 87 prosent av bedriftene som planlegger automatisering de neste årene, vil beholde eller øke arbeidsstyrken. At det kommer mer teknologi inn i arbeidslivet, trenger altså ikke bety at det blir færre mennesker der.

– Denne rapporten knuser myten om at roboter vil føre til massiv arbeidsledighet. Alt snakket om at roboter fratar mennesker jobber, distraherer oss bare fra den egentlige utfordringen. Vår viktigste rolle som ledere er å etablere en kultur for læring i organisasjonene våre. Vi må lære folk hvordan de kan utvikle seg med teknologien, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Les også: – Ungdom presses over på uføretrygd

Risikoyrkene

De som fremdeles har høy risiko for å bli erstattet av roboter, er arbeidstakere i rutinepregede yrker som krever lite utdanning, som for eksempel kjøkkenassistenter, renholdere og transportarbeidere. De med lavest risiko for det samme, jobber i yrker som gjerne krever sosial intelligens, som lærere, ledere og leger.

I yrker der mennesker og maskiner møtes, spriker forskeres anslag mest. Mens SSB i 2015 anslo at en maskinoperatør hadde rundt 90 prosent sjanse for å bli erstattet av automatikk, anslo OECD i 2018 at sannsyligheten for det er 57 prosent.

Lien i NAV oppfordrer folk til å holde hodet kaldt.

– Vi har ikke hatt noen frykt, verken før eller nå, for at det ville bli masseledighet. Teknologien skaper nye jobber. Dessuten viser trender at det heller blir mangel på arbeidsføre fordi det blir stadig flere eldre. Veldig mange jobber både forsvinner og blir skapt i Norge hvert år, så vi må ikke overdramatisere. Men det er grunn til å tro at disse skiftene vil komme fortere, mener Lien.

 

Navs Omverdensanalyse 2019

* Analysen er den tredje i sitt slag.

* De forrige analysene kom i 2014 og 2016.

* Ser på de viktigste samfunnstrendene som påvirker arbeids- og velferdsområdet fram til 2030.

* Ser også på konsekvensene de trendene vil kunne få for NAV.

* I 2016-rapporten ble det anslått at 33 prosent av norske jobber ville bli automatisert.

* I årets rapport er antallet nedjustert til 6 prosent av jobbene.