Nasjonalt tilsyn skal føre tilsyn med 3.000 private barnehager

Et nasjonalt tilsyn får ansvar for kontrollen av 3.000 barnehager når Stortinget neste uke fratar kommunene adgang til å sjekke økonomien i private barnehager.

Innføringen av ordningen skjer tross protester fra KS og storbyer som Bergen og Oslo, skriver Klassekampen. Helge Eide i KS mener det svekker kommunenes mulighet for å følge opp ansvaret de har for å sikre barnehagedrift på tvers av kommunale og private barnehager.

Samtidig med at kommunene vil miste muligheten for å sjekke om pengene private barnehager får fra det offentlige og gjennom foreldrebetaling blir brukt på riktig måte, vil ansvaret for slik kontroll bli overført til ett nasjonalt tilsyn sortert under Utdanningsdirektoratets kontorer i Molde. I statsbudsjettet er det satt av 10 millioner kroner for å etablere dette kontoret.

Les også: Kommuner frykter koronaregninga vil ramme barna

– Det er ingenting som tyder på at regjeringen har ambisjoner om å få på plass et tilsyn som er sterkt nok til å gjøre den jobben som trengs. De fratar kommunene ansvaret og har en altfor svak plan for den nasjonale tilsynet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Bakgrunnen for at et flertall på Stortinget vil gå inn for å etablere et nasjonalt tilsyn er blant annet at det i dag finnes store kjeder av private barnehager som er etablert i flere kommuner, noe som gjør den økonomiske kontrollen krevende.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen