Ugleungen har allerede fått prøve vingene. Sammen med mor og far og to søsken bor den i et sibirsk lerketre i Den engelske park på Skøyen i Oslo. FOTO: VIGLEIK SEXE

Nå tuter uglene

UGLESETT: Et kattuglenøste kikker nysgjerrig på fotografen, mens mamma passer på. Ungen har allerede tatt sine første flaks med vingene.

I den engelske parken ved Søndre Skøyen hovedgård i Oslo har kattuglemoren hekket flere år på rad. Den offentlige delen av parken har et litt vilt preg, med mye trær og buskas. En bekk som renner igjennom området gir mye insekter og mat til fuglene. Parken rommer et rikt plante- og dyreliv. Her finnes blant annet edelløvskog med alm, eik, ask og bøk. Og det er registrert 80 fuglearter her. Du kan se flaggspett, lytte til nattergalens vakre sang, se den sjeldne bøksangeren som har status som «nær truet» på den norske rødlista og nå altså også bivåne et kattuglepar med unger.

 

Kjendisugle

Kattuglemor er nærmest for kjendis å regne i nærområdet. Hun har tidligere holdt til i et tre bak gjerdet til Søndre Skøyen hovedgård. Her har det bodd uglepar i over ti år. Nå har hun og ungene slått seg ned i et sibirsk lerketre.

- Jeg bor like i nærheten. Det er ren luksus å bare kunne stikke ut i nærområdet og ta bilder når du er så interessert i foto og dyr som meg, sier Vigleik Sexe.

Han har fulgt ugla gjennom hele vinteren og våren.

- I påsken satt det plutselig fem ugler i treet. Mor, far og tre barn. Det var litt av et syn.

Det er mye aktivitet blant uglene når sola har gått ned. Da jakter de.

- Det høres ut som det er rikelig med mat her. Det er fascinerende å høre all raslingen under løvet, sier Sexe.

 

Sky fugl

Kattugla er en ganske sky fugl.

- Man ser den nesten aldri, utenom når man er nær selve hekkeplassen. Da holder den seg der, sier Ingar Jostein Øien i Norsk ornitologisk forening.

Han anbefaler at folk holder seg litt på avstand. Kattugla kan i verste fall angripe. Den ser på mennesker som inntrengere og kan fly mot hodet på folk og prøve og sette klørne i deg.

For deg som er glad i fuglesang og fugleliv er dette en god tid for å bevege seg ut i skog og mark. Nå kan du observere mange arter. Nå synger fuglene fra tidlig morgen til langt på kveld. På sommeren stilner det av.

- Fuglene synger for å markere revir og gjøre seg til for eventuelle partnere, forteller Ingar Jostein Øien.

Enkelte arter kan synge på forskjellig dialekt ettersom hvor de bor i landet. Særlig rødvingetrost er kjent for å ha tydelige dialektendringer.

 

Fuglerikt område

Bestanden av kattugle i Norge har holdt seg ganske konstant de siste årene, mens andre fugler er i framgang. Det gjelder for eksempel havørn og sivhauk. Hønsehauk og snøugle er truede arter.

Et av de mest fuglerike områdene i Oslo er Østensjøvannet. Det er en av landets mest berømte fuglesjøer. Mange fugler hekker og vokser opp her. Dessuten er det en viktig rasteplass for trekkfugler. Her kan du se alt fra spurv til svaner og toppdykkere, sothøner og til og med ørn.

ester.nordland@dagsavisen.no