Terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik (til høyre) går inn i en avgjørende uke. Rettspsykiaterne Torgeir Husby (fra venstre), Synne Sørheim, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas skal presentere sine rapporter om Breiviks psyke og tilregnelighet. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Nå skal de endelig snakke

For første gang skal Synne Sørheim og Torgeir Husby svare på den massive kritikken mot den første psykiatrirapporten om Breivik.

I det vi nå går inn i de to siste ukene av rettsoppgjøret, spisser det seg til rundt det sentrale spørsmålet i 22. juli-rettssaken: Er Anders Behring Breivik tilregnelig?

De to psykiaterne Sørheim og Husby har i et halvt år avvist ethvert spørsmål om innholdet i den 239 sider lange rapporten. Det vakte betydelig oppsikt da det ble kjent at de mente Breivik lider av paranoid schizofreni og at han var i psykose 22. juli. Deres konklusjon var grunnlaget for at påtalemyndigheten skulle mene at han var utilregnelig og at det ble tatt ut tiltale om overføring på tvungent psykisk helsevern.

 

Står mot hverandre

Onsdag skal Sørheim og Husby legge fram rapporten og sine vurderinger etter å ha observert Breivik i retten i åtte uker. Fredag er det de to andre psykiaterne, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas, sin tur til å argumentere for sin rapport og sine vurderinger.

De to teamene står steilt mot hverandre:

* * Husby og Sørheim mener Breivik er
 paranoid schizofren og utilregnelig.

* * Tørrissen og Aspaas mener Breivik har dyssosiale og narsissistiske personlighetsforstyrrelser, men at han er tilregnelig.

 

Heftig diskusjon i fagmiljøet

Psykologiprofessor Svenn Torgersen uttalte til NTB i forrige uke at det er en heftig diskusjon i fagmiljøet om hvordan den første rapporten kunne konkludere slik den gjorde, og om de to psykiaterne kommer til å endre konklusjon når de skal forklare seg neste uke.

- Gjør de det, er det tegn på en enorm styrke. Det har skjedd før i rettssaker at sakkyndige har snudd, men det er ikke ofte, sier Torgersen.

Både Sørheim og Husby avsto fra å stille spørsmål etter at psykiatriprofessor Ulrik Fredrik Malt som aktoratets vitne hadde brukt hele fredagen til å redegjøre for sitt alternative syn. Han konkluderte med at Breivik mest trolig lider av Aspergers syndrom i kombinasjon med Tourettes syndrom og med en narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Fredag uttalte også Breiviks barnepsykiater, Per Olav Næss, at det var sannsynlig at den terrorsiktede hadde Aspergers syndrom. Næss undersøkte Breivik da han som fireåring var på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri sammen med sin mor og søster.

 

Ombestemte seg

Men før de rettsoppnevnte sakkyndige skal i vitneboksen skal flere vitner fra forsvaret og medlemmer av Den rettsmedisinske kommisjon møte i retten. Blant annet skal hele laget av psykiatere og pleiere som gjennomførte den tre uker lange tvangsobservasjonen av Breivik i Ila fengsel, vitne.

Først ut er psykiatriprofessor og nestor i norsk psykiatrimiljø, Einar Kringlen. I januar uttalte 81 år gamle Kringlen i et intervju med Dag og Tid at han støttet konklusjonen til psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby om at Breivik er utilregnelig. Etter å ha sett tiltalte i retten under starten på rettssaken snudde imidlertid Kringlen overraskende tvert om. Dette er i overensstemmelse med hva tidligere leder av Den rettsmedisinske kommisjon, psykiater Randi Rosenqvist, også mener.

 

Politisk eller psykisk?

Ifølge VG støtter ingen av de ti som skal vitne om psykiatrien Sørheim og Husby.

For hva det måtte være verdt, så er Breivik selv enig med dem som mener en må se på hans politiske og ideologiske ståsted. Da dommer Wenche Arntzen åpnet for den tiltaltes kommentarer i retten fredag, konkluderte han selv slik:

- Dommerne i denne saken bør avskjære alle psykiatriske vitner og tilsidesette og ikke legge vekt på de to rapportene siden denne saken åpenbart handler om politisk ekstremisme og ikke psykiatri, kommenterte Breivik.

Han blir neppe hørt.

havard.therkelsen@dagsavisen.no