Nå sikres kvinner bedre oppfølging etter abort

Ap-politikeren Tuva Moflag opplevde hvor ensomt og tøft en spontanabort kan være. I går vedtok Stortinget en ny lov som skal sikre bedre rettigheter og oppfølging til kvinner i samme situasjon.

Ap-politikeren Tuva Moflag opplevde å miste barnet hun bar i magen, og etterpå bli overlatt til seg selv. Tidligere i år fortalte hun om spontanaborten til Dagsavisen, og siden har hun vært saksordfører for forslaget som skal sikre kvinner tilbud om oppfølging etter spontanabort og selvbestemt abort. 

Moflag sitter i Helse- og omsorgkomiteen på Stortinget, som nå ba regjeringen om å følge dette opp. Forslaget hadde enstemmig støtte, og ble vedtatt tirsdag 16. juni. 

I forslaget ba de regjeringen sikre at kvinner som skal gjennomføre et planlagt svangerskapsavbrudd, får tilbud om å gjennomføre dette på sykehuset, dersom kvinnen ønsker det. De ba også om at regjeringen sikrer at alle kvinner som gjennomgår en spontanabort, for tilbud om oppfølging fra helsepersonell. 

Les også: Fosteret kunne ha Downs: – Legen tok abort for gitt (+)

Sendt hjem uten informasjon

I 2013 var Moflag tobarnsmor, og sammen med ektemannen bestemte hun seg for å få et tredje tilskudd til familien. Hun ble gravid og graviditeten gikk som normalt. Men da Moflag hadde passert 12-ukers-grensa skjedde det som ikke skulle skje. Hun fikk smerter og blødninger, en spontanabort var i gang.

Moflag ble sendt til kvinneklinikken på Ahus hvor spontanaborten ble komplett. Der fikk hun beskjed om at kroppen hadde støtt ut fosteret selv og at det ikke var behov for noen videre medisinsk oppfølging. Så ble hun sendt rett hjem.

– Du føler på mange måter at du blir sendt ut i et stort intet. Nå er fosteret ute, så nå kan du bare dra hjem, liksom. Det er ganske hardt og brutalt, fortalte Moflag til Dagsavisen da.

Hun forklarte at hun var helt uforberedt på de sterke fysiske reaksjonene hun fikk de neste dagene og at det hadde hjulpet om hun hadde fått informasjon om dette før hun dro hjem, og hvem hun kunne kontakte.

Flere uker etter spontanaborten ble hun kalt inn til rutinemessig ultralyd i det som skulle vært uke 18 av graviditeten. 

Det er SV som først fremmet forslaget som ble vedtatt i går, som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sluttet seg til. 

Les også: Hun har samlet tekster til forsvar for abortloven (+)

Føler seg presset til å reise fra sykehuset

2017 var det mer enn 10.000 norske kvinner som gjennomførte en medisinsk abort, og det har vist seg å være store forskjeller mellom hvilke regioner som tilbyr medisinsk abort på sykehuset. 

Samme år ble det utført abort på sykehus for 31 prosent av pasientene i Østfold, mens kun 1,9 prosent av kvinnene som tok abort i Stavanger, gjorde dette på sykehuset, viser tallene fra Helseatlas.

Hanne Charlotte Schjelderup er leder i Jordmorforbundet, og er glad for at det skal komme på plass et tilstrekkelig tilbud om oppfølging satt i system. De er førnøyde med at innspillene deres nå er ivaretatt. 

– Vi kan ikke forsvare å sende unge jenter som er usikre på seg selv hjem for å ta en abort, uten at de skal ha en reell mulighet til å få dette utført på sykehus ved behov, og uten et tilbud om å snakke med jordmor ved behov i ettertid, sier Schjelderup. 

– Hvordan har det vært for helsepersonell å ikke kunne gi slik oppfølging, eller få tilby medisinsk abort på sykehus? 

– Vi kan ikke spare oss bort fra kvalitet i helsevesenet. Dette skal være et tilbud, og slett ikke et påbud. I dag har vi dessverre historier om at folk føler seg presset til å reise hjem fra sykehuset, sier hun. 

Schjelderup trekker fram at det er mangel på jordmødre og senger på landets sykehus, og viser til regjeringens nye rapport om fødselsomsorgen som viser underfinansiering og stor jordmormangel.

Hun legger til at Jordmorforbundet vil ha antall hjemmeaborter som en del av registreringen i abortregisteret, og at dette skal være et gratis tilbud til kvinner uavhengig av hvilken metode som velges.

Leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup.
Foto: Kristin Henriksen (NSF)

Leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup. Foto: Kristin Henriksen (NSF). 

Les også: «Nei, vi roper ikke høyt for å ta livet av en tvilling. Vi har rett og slett fått nok»

Mange positive tilbakemeldinger

Etter at Tuva Moflag snakket om spontanaborten sin i Dagsavisen, har hun fått mange positive tilbakemeldinger. På sosiale medier har hun fått mange støttende kommentarer, i tillegg til meldinger i innboksen. 

– Det viser at mange fortsatt er mer komfortable med å sende en privat melding, fordi de kanskje har holdt dette inni seg, sier hun. 

Moflag er glad for at både media, politikere og Jordmorforbundet har bidratt til å sette temaet på dagsorden. Hun roser SV for forslagene de fremmet.

– Det er veldig viktig at Helsekomiteen anerkjenner at dette kan være ganske tøft for kvinner å gjennomgå alene. 

Les også: Kristen-Norge får viljen sin

Tabubelagt 

Moflag mener temaet har vært tabubelagt, og trekker frem rådet om å ikke fortelle om graviditeten før etter uke 12. 

– Det kan være mange gode grunner til det, men det bidrar også til at det oppleves som noe du skal holde hemmelig og takle på egenhånd hvis det går galt. 

Hanne Charlotte Schjelderup fra Jordmorforbundet, tror at når jordmoroppfølging blir satt i system til dem som har behov for det, blir det også lettere å oppfordre til større åpenhet om temaet.

– 12-ukersgrensen sitter igjen fra gammelt av på folkemunne, fordi risikoen for spontanabort reduseres kraftig på dette tidspunktet. Å miste et barn tidlig i svangerskapet er relativt vanlig, men det er også fortsatt litt tabubelagt, sier Schjelderup. 

 Én av fem kvinner som blir gravide spontanaborterer, ifølge Helsedirektoratet.

– Mitt inntrykk er at det snakkes for lite om dette uoppfordret, sier Schjelderup. 

På spørsmål om hva som fikk Moflag til å stå fram med sin sak i Dagsavisen, svarer hun: 

– Jeg følte at det var noe jeg ikke hadde snakket om tidligere, og lurte på hvorfor det skulle være så vanskelig å bare si det. Det var en måte å gi saken et ansikt utad, og bryte ned det tabuet.