– Nå prøver vi igjen

Frp vil opprette et eget nasjonalt eldreombud som skal ha sanksjonsmulighet overfor kommuner som ikke gir eldre det tjenestetilbudet de har krav på.

 

Bård Hoksrud er partiets eldrepolitiske talsmann, og medlem av Frps programkomité. De vil ha dette inn som et eget punkt i partiprogrammet, som skal vedtas på landsmøtet i mai.

Les også: – Frp svikter eldre og uføre

Sårbar gruppe

Tirsdag skrev Dagsavisen at Oslo kommune oppretter et eget mobbeombud. Nå følger Frp opp med de eldre.

– Det er ikke holdbart at mange av landets eldre ikke får den hjelpen eller tilbudet de har krav på. Eldre er en sårbar gruppe, som er helt avhengig av å motta de tjenestene de behøver til rett tid, sier Bård Hoksrud til Dagsavisen.

Forslaget om et nasjonalt eldreombud er tidligere tatt opp i Stortinget, men forslaget har falt.

– Nå prøver vi igjen. Jeg har ikke tatt dette opp med andre partier, men jeg tror interessen er større nå, sier Hoksrud.

– Det er viktig at eldres rettigheter ivaretas. Nå som Frp i regjering har bidratt til å styrke rettighetene for de eldste og trengende, er det viktig at man får et eldreombud som kan ivareta disses rettigheter, legger han til.

– Det skal ikke være nødvendig å måtte gå til media for å få hjelp, sier Hoksrud, og nevner ekteparet i 90-årene i Arendal som ikke fikk bo sammen etter at kona fikk slag og kom på sykehjem som et eksempel.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Politisk spill

– Ofte er det politisk spill lokalt som svekker disse tjenestetilbudene i kommunene, uten at pårørende og eldre har en reell mulighet til å klage. For oss er det viktig at eldreombudet skal ha sanksjonsmyndighet overfor kommune. Der det forekommer brudd på rettighetene de eldre har, vil det få konsekvenser for kommunene. I dag får kommuner få eller ingen sanksjoner dersom de ikke lever det tilbudet eller hjelpen de plikter. Et eldreombud med sanksjonsmulighet vil derfor sikre at kommunene må følge opp at de eldres rettigheter blir ivaretatt, sier Frp-politikeren.

– Et eldreombud må kunne pålegge kommunene å gi det tilbudet som pasienten har krav på, og ikke får. I dag er det forskjellig fra kommune til kommune på hva de prioriteter, sier han.

Hoksrud har lenge jobbet med eldresaken, og sier at det innad i partiet er bred enighet i å få på plass et eldreombud.

– Noen er bekymret over at det kan bli for mange «ombud». Men de som trenger pleie og omsorg trenger en tredjepart som kan bidra til å gi dem det de har krav på, sier Hoksrud.

Hoksrud håper på enighet i Stortinget om dette, og at det ikke vil gå for lang tid før et eldreombud er på plass.

Les også: - Trykkokeren er full. Den vil revne før stortingsvalget neste år.