– Nå må vi gripe denne unike sjansen til å ta igjen etterslep

Koronakrisen kan føre til at det blir mer vedlikehold av både jernbaneskinner og tog i år.

– Bane NOR ser på muligheten til å trappe opp den typen forebyggende vedlikehold som kan organiseres på ganske kort varsel, opplyser pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor til Dagsavisen.  Det er Bane Nor som har ansvaret for jernbaneskinnene og annen infrastruktur.

Les også: Bane Nor: – Punktligheten er blitt bedre

– Vil være muligheter

Mantena vedlikeholder og reparerer togene til en rekke jernbaneselskaper. Noe av dette arbeidet er basert på antallet kilometer togene har kjørt.

– Ved redusert trafikk blir det også færre kjørte kilometer og noen av oppgavene vil dermed kanskje bli flyttet noe ut i tid. Samtidig er det til enhver tid alltid en del utestående vedlikeholdsoppgaver som er mindre avhengig av antall kjørte kilometer, forteller administrerende direktør Kjetil Hovland i Mantena.

– Derfor vil det være muligheter for at dagens situasjon åpner opp for å få tatt unna flere av disse punktene, sammenliknet med hva vi kan gjøre under normal drift. Så langt vi har kapasitet vil vi bruke tiden på å ta unna slike utestående punkter så godt det lar seg gjøre, fortsetter han.

Les også: Bare seks av ti EU-borgere mener togene er punktlige nok

– Må gripe denne sjansen

SVs Arne Nævra mener reduksjonene i togtilbudet med innstilte avganger på grunn av koronakrisen, «gir oss en enestående mulighet for vedlikehold».

– Nettopp nå, med langt roligere trafikk på skinnene framover, bør Bane Nor og Jernbanedirektoratet utnytte muligheten for mest mulig vedlikehold, både av skinner og øvrig infrastruktur, sier Nævra.

– Også togsettene bør nå forsøkes vedlikeholdt så langt det er mulig. Nå står de stille i alle fall. Nå må vi gripe denne unike sjansen til å ta igjen etterslep på vedlikehold slik at vi får mindre forsinkelser og buss for tog senere.

Les også: NSB-sjef Geir Isaksen: – Du kommer til å elske oss

– Jobber veldig godt

Mer vedlikehold er også aktuelt fordi koronakrisen allerede har fått negative konsekvenser for nye og større jernbaneprosjekter i regi av Bane Nor.

– Når det gjelder nye prosjekter der det ikke er inngått kontrakter ennå, vurderer vi nå utsettelser. Det kan være fornuftig i dagens situasjon. For Dovrebanen har vi allerede avlyst to konkurranser, fortalte pressesjef Thor Erik Skarpen til Dagsavisen for få dager siden.

Hovedprioriteten til Bane Nor er nå å sikre at samfunnskritisk personell kan komme seg til og fra jobb og at godstogene bidrar for fullt i forsyningssituasjonen i landet. I tillegg vil Bane Nor «så godt vi klarer», utføre planlagte vedlikeholds- og byggeprosjekter.

– Det pågår arbeider for fullt i mange store og små prosjekter på jernbanen, og vi er dypt imponert over våre entreprenører og leverandører som nå jobber veldig godt med å sikre framdrift i prosjektene, sier Skarpen.

Les også: Vy kutter i strømforbruket

– Kreative løsninger

Bane Nor har tidligere varslet at innsatsen med å fornye jernbanen vil være størst på hovedstrekningene Nordlandsbanen, Kongsvingerbanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen, Østfoldbanen, strekningen Oslo-Drammen og i Oslo-området i år.

I hvor stor grad det virkelig blir mer vedlikehold av skinnegangen og togene i år, vil i stor grad være avhengig av den videre spredningen av koronaviruset.

– Usikkerheten er først og fremst knyttet til hvor stor kapasitet vi klarer å opprettholde dersom vi skulle erfare et veldig høyt sykefravær, påpeker Kjetil Hovland i Mantena.

– Dette er noe vi følger med på gjennom daglige beredskapsmøter. Jeg opplever en stor grad av fleksibilitet og velvilje fra alle ansatte for å finne kreative løsninger til å få gjort mest mulig arbeid slik situasjonen er nå.