Finansminister Siv Jensen (Frp) under pressekonferansen fredag der hun gjorde det klart at hun hadde mistet tilliten til nå avgåtte SSB-direktør Christine Meyer.

Nå krever Stortinget SSB-svar fra Jensen

En rekke partier på Stortinget vil nå til bunns i finansminister Siv Jensens håndtering av prosessen som endte med SSB-sjef Christine Meyers avgang.

 

Allerede lørdag sa Ap-nestleder Trond Giske til Dagsavisen at det offentlige oppgjøret mellom Frp-statsråd Siv Jensen og den nå avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer etterlater seg flere ubesvarte spørsmål.

Les saken her: Giske om SSB-sjefens avgang: – Vi har ennå ikke fått en god begrunnelse fra Siv Jensen

I går gjorde både SV og Ap det klart: De mener kontrollkomiteen på Stortinget bør stille spørsmål til Jensen om saken.

I dag skal komiteen, som fungerer som Stortingets vaktbikkje, ta stilling om de skal henvende sende finansministeren brev, og med det er det igangsatt en prosess som kan ende med at Jensen trekkes inn på teppet i Stortinget.

– Det er en sak det ikke er unaturlig at kontrollkomiteen stiller spørsmål om, selv om den faglige oppfølgingen ligger i finanskomiteen, sier leder i Kontrollkomiteen, Aps Dag Terje Andersen, til Dagsavisen.

Les også: Slik ville Meyer rydde opp i SSB-bråket

Flere spørsmål til Jensen

Da hadde allerede SVs representant i komiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, bekreftet at partiet mener finansministeren bør besvare en rekke spørsmål. Både Sp og SV vil til bunns i påstanden om at en ansatt i embetsverket skal ha ringt SSB-sjefen med budskap om at «alt ville «gå fint» dersom innvandringsforskeren Erling Holmøy fikk beholde jobben i SSBs forskningsavdeling».

I går hevdet departementet, via kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, at dette ikke ble sagt.

SV vil også til bunns i et par andre forhold:

* Har departementet, og eventuelt hvordan, signalisert synspunkter på omorganiseringsprosessen i SSB?

* Har departementet forsøkt å påvirke direktør Meyers muligheter til å uttale seg om omorganiseringen de siste ukene?

– Alvoret i saken krever at kontrollkomiteen stiller spørsmål. Vi må få klarhet i hvilken kontakt det har vært mellom finansdepartementet og SSB-direktøren, og om finansminister Siv Jensen har forsøkt å påvirke prosessen i SSB politisk. Politisk manipulering av SSB er alvorlig og åpenbart i strid med regelverket, sier Fylkesnes til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flere lurer

– Vi har ikke landet ennå, men Sp kommer uansett til å stille Siv Jensen spørsmål, enten skriftlig eller i spørretimen. Så blir nok saken et tema på tirsdagens møte i kontrollkomiteen, og så får vi vurdere etterpå, sier Sp-representant i komiteen, Nils T. Bjørke.

Også KrFs medlem i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, varsler at partiet kommer til å søke svar.

– Det er naturlig å stille spørsmål om hva som har skjedd. Så langt har vi bare hørt én side av saken, fra SSB-sjefen, sier Grøvan.

Han understreker imidlertid at KrF vil drøfte saken i komiteen først, før de bestemmer om SSB-affæren skal følges opp av finanskomiteen, som SSB faglig sorterer under, eller om den bør gjøres til en kontrollsak.

– Departementet og Jensen må uansett på banen og gi utfyllende forklaring. Så må vi vurdere på bakgrunn av det hvordan Stortinget skal følge dette opp. Det underliggende spørsmålet som er viktig for oss alle, er i hvilken grad SSBs uavhengighet blir ivaretatt, sier Grøvan.

Les også: Meyer går av som SSB-sjef

– Dramatisk

Det kan dermed være at første runde med oppfølging fra Stortinget, blir gjennom finanskomiteen. Søndag sa komiteleder og Ap-nestleder Trond Giske til Dagsavisen:

– Det er en dramatisk hendelse at en statsråd i praksis avsetter en uavhengig sjef for åpen scene. Det krever en god begrunnelse, og den har vi ennå ikke fått.

Finansminister Siv Jensen (Frp) skriver i en kort kommentar til Dagsavisen at hun forstår at stortingspolitikere stiller spørsmål ved det som har skjedd i SSB.

– Jeg ser frem til å svare Stortinget utførlig, slik at denne saken blir opplyst på en skikkelig måte.

Les også: Meyer: – Ble bedt om å gi Holmøy jobben tilbake