Riksmekler Nils Dalseide vil nå innlede en periode med tvungen mekling mellom Fellesforbundets leder Jørn Eggum (t.v.) og Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen (t.h.) med mål om å få i havn årets frontfagsoppgjør. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Nå har de fire dager på seg for å avverge storstreik

Fellesforbundet brøt tirsdag den frivillige meklingen med Norsk Industri for frontfaget.

Se oversikt over bedriftene som tas ut i streik i grafikken nederst i saken!

– Basert på tidligere erfaringer kommer vi mest sannsynlig til å ende med å jobbe på overtid før vi har et resultat, sa riksmekler Nils Dalseide da han kort orienterte om situasjonen i årets hovedoppgjør tidlig tirsdag kveld.

Tidligere på dagen brøt Fellesforbundet den frivillige meklingen med arbeidsgiverne i Norsk Industri som har pågått i to uker. Nå gjenstår fire dager med såkalt tvungen mekling. Streik blir resultatet dersom partene ikke finner ut av det med hverandre.


– Vi har en god dialog og mange arbeidsprosesser i gang. Jeg synes det går bra, sier Dalseide.

Les også: Pensjon på vei ut – streikefaren redusert


Flere grupper

Riksmekleren har i forståelse med partene nedsatt et såkalt engere utvalg, der forhandlingslederne sitter, som har oversikt over alle meklingens temaer. I tillegg jobber partene i mindre arbeidsgrupper med små og store spørsmål, som må opplyses bedre eller forankres bredere før de kan løftes helt opp.

Pensjon og sosial dumping er blant temaene som diskuteres, men hva som i øyeblikket framstår som vanskeligst, vil ikke Dalseide si noe om.
Pensjonsspørsmålet framsto på forhånd som et av de mest krevende forhandlingstemaene, men etter det NTB forstår ligger det an til at hovedproblemstillingene rundt pensjon løftes ut av frontfaget.


Ifølge VG er partene blitt enige om å sende et brev til ledelsen i NHO og LO der de ber om at problemstillingen blir håndtert videre der.

Også Aftenposten mener å vite at ledelsen i LO og NHO er blitt involvert i forhandlingene i løpet av påsken, selv om hovedkontakten mellom partene har gått gjennom lederne Stein Lier-Hansen og Jørn Eggum i henholdsvis Norsk Industri og Fellesforbundet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Storstreik

Lier-Hansen gikk på forhånd ut og varslet at det ville bli et rent nulloppgjør i år, noe Fellesforbundet har avvist. LO-forbundet krever at kjøpekraften ivaretas for medlemmene sine, selv om årets oppgjør ventes å bli høyst moderat. Bakgrunnen er krisen i petroleumssektoren og ringvirkningene den får ellers i økonomien.

Det er ikke uvanlig at riksmekleren eller partene selv henvender seg til regjeringen for å be om bistand eller konferere underveis i et oppgjør, men om dette vil skje i år, er for tidlig å si.

– Jeg gjør det jeg antar må til for å få til en løsning, sier Dalseide, som får bistand fra lagdommer Kine Steinsvik som er oppnevnt som særskilt mekler i frontfagsoppgjøret.

Dersom meklingen ikke ender i enighet, vil 26.000 LO-medlemmer gå ut i streik søndag morgen, ifølge Fellesforbundet.

Det er meldt plassfratredelse for 800 bedrifter tilsluttet Norsk Industri og bedrifter som arbeidsgiverforbundet har direkteavtale med.  (NTB)