Leder av finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen (KrF), og Venstre-leder Trine Skei Grande er skuffet over miljøsatsingen og den sosiale profilen.

Nå begynner kampen

SKUFFET: Venstre er glad de ikke sitter i regjering med Frp og Høyre. Klima og fattigdom avgjør om sentrumspartiene vil støtte budsjettet.

- For meg er dette et godt bevis på hvorfor vi ikke gikk inn i denne regjeringen. Det er bedre å kjempe disse kampene utenfor, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Dagsavisen.

Hun er direkte provosert over regjeringens budsjettforslag for 2015. På en rekke punkter går finansminister Siv Jensen (Frp) motsatt vei av det de ble enige med sentrumspartiene om i samarbeidsavtalen.

 

Mer til bil enn klima

KrF og Venstre varsler nå svært tøffe forhandlinger fram til midten av november.

- Vi er veldig misfornøyd med manglende satsing på klima og miljø. Det var ikke dette vi ble enige om da vi sa at vi skulle styrke klimaforliket. Vi må ha mye levert på mange områder for å kunne gå for et budsjett, sier Skei Grande i vandrehallen på Stortinget.

Sveinung Rotevatn mener Venstre ikke kan leve med klimaprofilen i budsjettforslaget:

* Bilavgiftene reduseres med 1,3 milliarder kroner. Vektavgiften for tyngre kjøretøy foreslås halvert.

* Årsavgiften for campingvogner fjernes. Engangsavgiften for motorsykler og snøskutere reduseres med 30 prosent.

* Bensin- og dieselavgiften står stille.

Nå krever Venstre grønne avgifter og mer kollektivutbygging i de store byene.

- Avgiftslettene på bil henger ikke sammen med det grønne skatteskiftet som er omtalt i samarbeidsavtalen, påpeker Skei Grande.

 

Klare krav

Også leder av Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF), varsler knallharde forhandlinger.

- Det blir krevende, men vi har en målsetting om å komme i mål, sier han.

I trontaledebatten var klima gjennomgangsmelodi.

- Vi så ikke så mange av de notene i budsjettet som nå er lagt fram, sier Syversen.

Han ønsker seg et grønt skatteskifte og at det skal lønne seg å ta mer miljøvennlige valg.

Sentrumspartiene får full støtte fra miljøorganisasjoner. Bellona-leder Frederic Hauge mener regjeringen leverer så dårlig at det kan forandre det politiske norgeskartet.

- Høyre og Frp skyver sentrumspartiene rett i fanget på Arbeiderpartiet, sier Hauge til NTB.

Naturvernforbundet mener regjeringen raserer norske skoger ved å kutte 120 millioner kroner til skogvern, mens Zero etterlyser den lovede forsterkningen av klimaforliket.

Miljøpartiet De Grønne mener forslaget til statsbudsjett forlenger oljevirksomheten, i strid med erkjennelsen om at vi må tilpasse oss det jorda tåler av klimagassutslipp.

 

Sentrum glemt?

Syversen i KrF stiller seg uforstående til skattelette til de rikeste, mens barnetillegget for uføretrygdede forsvinner. Regjeringen vil redusere barnetillegget for uføretrygdede fra 35.000 kroner til 7.020 kroner i året. Endringene i uføretrygden og kutt i overgangsstønaden for enslige kan øke fattigdommen, advarer KrF-toppen.

KrF og Venstre reagerer også på at bistandsbudsjettet er redusert til under 1 prosent av BNI.

Syversen mener budsjettet er ført i pennen mer i Høyre og Frps ånd enn i samarbeidsavtalens ånd.

- Det ser ut som det har vært Sundvollen-erklæringen som har vært styrende. Det er jo deres valg, men da må de selvfølgelig vite at det blir en større jobb i Stortinget, sier finanspolitikeren.

KrF og Venstre vil gå gjennom budsjettet fra A til Å før forhandlingene begynner. Da blir det bråk.

havard.therkelsen@dagsavisen.no