Utelek gir gode relasjoner, sier leder Lotte Hermansen (t.v.) og pedagogisk leder Ann Kristin Axten.

– Mye utetid gir tryggere barn

At gradestokken viser minus legger ingen demper på uteleken i Ammerudkollen barnehage.

 

Når Dagsavisen kommer på besøk til barnehagen i Groruddalen er ungene travelt opptatt med å leke i snøen. Her er det ingen tårer å se. Ulltøy, parkdresser, polvotter og varme vinterstøvler er på plass. Ingen skal fryse seg til innetid.

Selv ettåringene vagger ivrig opp akebakken godt hjulpet av en støttende hånd.

– Vi ser at mye utetid skaper flere positive relasjoner mellom barna. De er hjelpsomme og vennlig innstilt overfor hverandre. Gleden ved å utforske og mestre utendørs gir barna en positivitet de tar med seg inn. Det blir lettere å roe ned og samle seg om inneaktiviteter, sier pedagogisk leder Ann Kristin Axten.

Les også: Utelek gir barna skolegevinst

Hun forteller at barnehagen helt bevisst tar i bruk naturen som pedagogisk sted. Helt i tråd med forskernes funn, mener hun barna lærer like bra eller bedre utendørs.

– Vi sitter ikke inne og leser Bukkene Bruse for barna. Isteden går vi ut og leker eventyret.

– Statiske lekeplasser der alt er gitt på forhånd blir fort kjedelig og uinspirerende. I tillegg byr det nesten bare på kjente utfordringer. I naturen må barna ta i bruk sansene sine på en helt annen måte, sier Axten.

Barnehageleder Lotte Hermanrud forteller at fem av barnehagens 27 ansatte er utdannet idrettspedagoger. En av dem jobber på småbarnsavdelingen for barn fra 0–3 år.

– Dette har vært et helt bevisst valg fra vår side. Vi mener gevinsten er stor for barna både på kort og lengre sikt, sier Hermanrud, som får støtte av Hans Aleksander Mangen, koordinator for fysisk aktivitet i barnehagene i bydel Grorud.

– Barn som lærer mestring gjennom å bruke kroppen sin blir trygge unger. Det er en trygghet de tar med seg videre i livet, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mangen forteller at språk og fysisk aktivitet er de to hovedsatsingsområdene i bydelens 18 barnehager.

– Vi har stor tro på å starte tidlig og forebygge istedenfor å reparere folkehelse. Barn er kroppslige og lærer gjennom å bruke kroppen. Man kan gjerne si at erfaringene dette gir dem blir knagger de kan henge kunnskapen på når de begynner på skolen.