OSLO: Mulla Krekar har sittet fengslet siden mars, her blir han pågrepet av tjenestemenn fra PST og Oslo politidistrikt. Nå er han tiltalt for nye drapstrusler. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN /NTB SCANPIX

Mulla Krekar tiltalt igjen

Fire måneder etter at mulla Krekar ble dømt til fem års fengsel for drapstrusler, er han igjen tiltalt for trusler og oppfordring til terror.

Mulla Krekar framsatte drapstruslene mot tidligere statsminister Bondevik 24. mars i år, mens den tidligere statsministeren var på jobb for Oslo Fredssenter i Somalia. Krekar skal ha sagt til Bondevik at hans somaliske brødre vet hvor han bor og oppholder seg.

 

Mamosta Krekar

«Så hvordan kan vi vite hvordan reaksjonen kan bli?» chatter Krekar på nettstedet www.paltalk.com.

Da var hovedforhandlingene i Oslo tingrett nettopp avsluttet, men dom i saken var avsagt. På sitt sedvanlige, sirkelargumenterende vis uttaler Krekar at noen på eget initiativ kan finne på å bortføre nordmannen og skjule ham i en kjeller - eventuelt fengsle ham så lenge «mamosta Krekar» sitter i fengsel.

- Jeg har ikke latt meg berøre mye av denne saken, men jeg tar til etterretning at påtalemyndigheten finner Krekars trusler så alvorlige at de tar ut tiltale. Det er opp til retten å avgjøre saken videre, sier Kjell Magne Bondevik.

 

Vil anke

Mulla Krekar har siden tingrettsdommen 26. mars sittet varetektsfengslet i Kongsvinger fengsel. Der blir han trolig sittende til ankesaken kommer opp for lagmannsretten i oktober. Grunnen til at tingretten allerede har tatt ut tiltale for de nye drapstruslene og berammet hovedforhandlingen til 7. august, er for at de to ankesakene skal kunne behandles i lagmannsretten samtidig.

- Dette er ingen tradisjonelle trusler, men hypotetiske situasjoner. Vi er sikre på at også den kommende dommen blir anket. Av oss eller av påtalemyndigheten, sier advokat Arvid Sjødin til Dagsavisen.

Sammen med advokat Brynjar Meling representerer han Krekar.

 

Et varslet drap

Hvis Krekar skulle dø eller bli drept i «nordmennenes fengsel», forsikrer mullaen at drapet vil bli gjengjeldt av en flott, respektfull kurder Krekar har reddet fra shiamuslimsk fangenskap i Parachinar til et liv i frihet i Biara. Kurderen driver, ifølge Krekar, i dag en treningsleir hvor minst 150 jihadister får opplæring.

- En slik mann kan aldri la være å gjengjelde det som blir gjort mot meg. Også mine personlige livvakter er fortsatt i live, truer Krekar.

En måned tidligere, 18. februar, gjentok han drapstruslene mot de tre kurderne som vitnet i den pågående straffesaken mot ham i Oslo tingrett. Der var han også tiltalt for å ha drapstruet Høyre-leder Erna Solberg. Også disse truslene ble framsatt på nettstedet Paltalk - og er i form ikke ulik truslene han nå er tiltalt for.

Krekar hever at det er en plikt for muslimer å drepe «de tre frafalne» kurderne, og legger til at det er en ære for ham å bli fengslet eller drept på grunn av denne saken. Han ville slett ikke lytte til sine forsvareres formaninger og dempe seg.

Etter at Krekar ble dømt til fem års fengsel 26. mars, angrep han TV 2s kameramann Rune Blekken. TV 2-fotografen filmet Krekar etter at han hadde gitt et eksklusivt intervju til den arabiske TV-kanalen Al-Jazeera som leide studio i samme hus som TV 2. Med stor kraft slo Krekar til kameraet Blekken holdt, slik at søkeren på TV-kameraet ble ødelagt.

 

Tøyer strikken

Lederen av Stortingets justiskomité, Per Sandberg (Frp), er oppgitt over at Krekar, som fra før er dømt til fem års fengsel for trusler, utviser en total mangel på respekt for norsk rett og lovverk.

- Han fortsetter å håne det norske folk og norsk rettsvesen. Han har ikke noe ønske om å være et produktivt menneske i et land som i sin tid tok imot ham med åpne armer. Krekar har fått all slags beskyttelse, vern, og rettigheter, likevel tøyer han strikken lenger og lenger, sier Sandberg.

Han mener at Krekar nok en gang skjuler sine ønsker bak det han selv framstiller som hypotetiske situasjoner.

- Krekar ville ikke sagt noe slikt dersom han ikke ønsker å fremme trusler og å spre frykt, sier Sandberg.

 

Håndgranatbombe og kniv

Han er likevel klar på at Krekar ikke bør returneres til Irak så lenge det er åpenbart at han vil bli straffet med døden.

I en tale på nettstedet www.paltalk.com sa mulla Krekar den 24. mars dette om hvilke konsekvenser det ville få dersom han skulle bli fengslet - eller avgå ved døden i forvaring:

«Men hvis det skjer noe reaksjon som ingen har styrt og satt i gang, hvis man i så fall gir mandat/fullmakt til folket og du sier til dem «gjør det på den måten dere kan gjøre det på» da vil enhver person helt sikkert selvfølgelig gjøre det på den måten vedkommende selv ønsker. Da kaster en av dem en håndgranatbombe. En annen. selvmordsaksj. planlegger en selvmordsaksjon. En annen bærer en kniv i hånden og sier «jeg skal drepe den første nordmann jeg møter». Så hvordan kan vite hva slags reaksjoner dommen kan medføre? Og tro ikke at bare kurdere kan reagere. kjære brødre.»