Ankesaken mot mulla Krekar startet i Borgarting lagmannsrett torsdag morgen.

Mulla Krekar i retten igjen

Mulla Krekar erkjente ikke straffskyld på noen punkter da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett.

Ankesaken gjelder to dommer i Oslo tingrett tidligere i år der Krekar ble dømt til henholdsvis fem og ett års fengsel for drapstrusler og oppfordring til terror. Han er blant annet dømt for å ha truet Høyre-leder og tidligere kommunalminister Erna Solberg og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF). I begge sakene har Krekar anket over måten retten har brukt loven og vurdert bevisene på.

Sakkyndige

Tidligere denne uken ble det kjent at to kurdiske brødre er siktet i Sveits for å tilhøre en ny terrororganisasjon som angivelig er opprettet i samarbeid med Krekar. Denne saken er imidlertid ikke del av ankesaken i Borgarting lagmannsrett, men saken fra Sveits kan bli berørt i ankesaken gjennom de sakkyndige som er oppnevnt av retten. Terrorekspert, dr.philos. Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt er oppnevnt av retten som sakkyndig vitne. Lia var også rettsoppnevnt sakkyndig i de to siste rettssakene mot Krekar i Oslo tingrett. Der forklarte han seg om tiltaltes ambisjoner og forsøk på å bygge opp et nettverk i irakisk og iransk Kurdistan med støttegrupper i Europa.

Vil forklare seg

I begge rundene i tingretten avviste Kreker samtlige punkter i tiltalene. I den siste rettssaken i august nektet han å svare på spørsmål fra aktor og dommer, men under den frie forklaringen sa han at han ikke på noen som helst måte hadde ment å oppfordre til terror eller spre frykt i befolkningen. I ankesaken er det ventet at Krekar vil svare på spørsmål, siden det er han som har anket.

Krekars autoritet

Påtalemyndigheten vedgikk i tingretten i august at ikke alle truslene Krekar sto tiltalt for, kunne oppfattes som direkte og åpne. Truslene måtte derfor vurderes blant annet i lys av Krekars autoritet, presiserte aktor, statsadvokat Marit Bakkevig. Deretter brukte hun mye tid på å vise eller sannsynliggjøre at tiltalte hadde autoritet og ble lyttet til i jihadistmiljøer.

Det var blant annet for å få en sakkyndig vurdering av Krekars autoritet eller posisjon i jihadistbevegelsen at retten oppnevnte forsker Brynjar Lia som vitne. Av dommen i Oslo tingrett framgikk det at retten hadde lagt vesentlig vekt på Lias vitneprov.

Det er satt av tolv dager til ankesaken i lagmannsretten.