Advokat Brynjar Meling, Mulla Krekar og advokat Arvid Sjødin da ankesaken startet. Krekar er i lagmannsretten dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler. Han er frifunnet for oppfordring til terror.

Mulla Krekar dømt for trusler

Mulla Krekar er i lagmannsretten dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler. Han er frifunnet for oppfordring til terror.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett falt torsdag. Krekar ble frifunnet for alt som er relatert til terror, men dømt for trusler og ett tilfelle av påvirkning av rettens aktører.

Krekar blir dømt for det retten omtaler som «alvorlige drapstrusler». Truslene han er dømt for, var rettet mot tre kurdere og Erna Solberg (H). Krekars forsvarer har ment at Krekar har blitt provosert av kurdernes handlinger, og at handlingene hans dermed var berettiget.

Følt seg provosert

Retten skriver i dommen at de ikke kan se at det at mulla Krekar har følt seg provosert, kan tillegges vekt i formildende retning.

I dommen står det blant annet at retten ikke betviler at mulla Krekar har følt seg alvorlig krenket av de fornærmedes handlinger, og at de ut fra mulla Krekars religiøse ståsted fortjener en streng straff. Imidlertid kan ikke hans harme, slik lagmannsretten ser det, anses som berettiget i lovens forstand når man ser de krenkelsene han mener å ha vært utsatt for opp mot de alvorlige truslene mot de fire.

De fornærmede har etter lagmannsrettens oppfatning opptrådt innenfor ytringsfrihetens grenser gjennom sine handlinger, mens mulla Krekar på sin side klart har overskredet disse grensene.

Ba om full frifinnelse

Krekar er også dømt til å betale 130.000 kroner til personene som ble truet.

Aktors påstand var sju års fengsel, mens Krekars forsvarere ba om full frifinnelse. Likevel legger ikke advokat Arvid Sjødin skjul på at han er fornøyd med at aktoratet ikke fikk gjennomslag for terrordelen av tiltalen.

– Dette er en betydelig annen avgjørelse, sier Sjødin til NTB. Han opplyser at det så langt ikke er tatt stilling til om dommen ankes.

Mannen som kaller seg «mulla Krekar» er kurder fra Nord-Irak, født 7. juli 1956 og heter egentlig Najmuddin Faraj Ahmad. Han kom til Norge i 1991 som kvoteflyktning. Kona og fire barn er i dag norske statsborgere.

I 2003 kom vedtaket om at Krekar skulle utvises fra Norge i februar 2003 av hensyn til rikets sikkerhet. I 2005 slo Oslo tingrett fast at vedtaket om å utvise ham var gyldig, noe Høyesterett bekreftet i 2007. Vedtaket er ikke effektuert fordi Irak ikke kan garantere at han ikke får dødsstraff.

Krekar har siden 8. desember 2006 stått på FNs terrorliste.