Torsdag ble det presentert eventuelle kuttforslag i OL-søknaden. Byrådsleder Stian Berger Røsland (til venstre), idrettspresident Børre Rognlien ved siden av og deretter varaordfører Libe Rieber-Mohn og nærings- og kulturbyråd Hallstein Bjercke. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

- Mulig å kutte 8,8 OL-milliarder

OL2022: Søkerkomiteen la ikke skjul på sin manglende entusiasme over å slanke OL-budsjettet, men erkjenner at det trolig må til.

Oslo kommune og Norges idrettsforbund har gått gjennom alle sider ved OL-søknaden for å få ned kostnadsnivået. Resultatet ble forslag til kutt på 8,8 milliarder kroner i statsgaranti og 4,3 milliarder kroner i offentlige utgifter.

– Tiltakene er ikke noe vi uten videre anbefaler eller foreslår. Dette er ikke vårt beste forslag. Det har vi allerede levert, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H), som er leder i komiteen.

– Men vi har hørt debatten om OL og har tatt den på alvor. Derfor vil vi vise hvilke muligheter som ligger der, sier han.

Minstekrav i deltakerlandsbyen

De største kuttene kommer ved å knappe inn på deltakerlandsbyen.

Kapasiteten kuttes ned til et minstekrav, noe som gir mindre fleksibilitet og buffer under lekene. Det gir også mindre mulighet for etterbruk, for eksempel til studentboliger.

Deltakerlandsbyen som bygges til ungdoms-OL på Lillehammer, gjenbrukes – i stedet for at alle utøverne skal bo i Oslo. I tillegg skal det bli midlertidige – ikke permanente – senger til mediefolk.

Kringkastingssenteret som var planlagt, får en langt enklere standard. Og pressesenteret blir mindre.

Dropper ny ishall

Også selve idrettsarrangementene får merke sparekniven. Den nye ishallen på Valle Hovin i Oslo bygges ikke. I stedet skal Vikingskipet på Hamar brukes.

– Det å bruke Vikingskipet er ikke ønskelig fra idrettens side, men vi må innrømme at det er mulig. Selv om anlegget vil være 30 år i 2022, sier idrettspresident Børre Rognlien, nestleder i søknadskomiteen.

En annen ny treningshall for ishockey droppes også. I stedet bruker man en eksisterende ishall som treningshall under lekene.

Senker ambisjonene

På toppen kommer kutt innenfor bemanning, teknologi og markedsføring. Her kan man finne mer ukontroversielle kostnadskutt, som at man går fra seks til fire strømkilder.

Ambisjonsnivået senkes også for mer generelle oppgraderingstiltak i Oslo. Det kan være åpning av bekker, bygging av gang og sykkelvei og så videre.

– Mange av innsparingsmulighetene er små i seg selv, men blir til sammen en stor sum, sa Berger Røsland.

Dårlig info

Varaordfører Libe Rieber Mohn (Ap), som også sitter i søkerkomiteen, innrømmet at det nok har kommet for dårlig fram hvorfor Oslo-OL kan være bra for hele landet.

– Vi har ikke vært flinke nok til å presentere dette som et OL for hele landet, sa varaordføreren.

Det er ventet at regjeringen legger fram sin anbefaling for Stortinget om det bør gis statsgaranti i første halvdel av oktober. Det endelige valget av ny OL-by skjer i juli 2015. (NTB)