Moxnes vil forby bemanningsbransjen

Rødt mener det er på høy tid å stoppe bemanningsbransjen. Men regjeringspartiene er ikke enig.

Av Helge Rønning Birkelund og Knut Viggen, FriFagbevegelse

Torsdag behandlet Stortinget et forslag fra Rødt om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fulgte opp med å foreslå at innleie begrenses til å fylle opp vikariater og at bemanningsbyråer ikke blir opplæringsbedrifter, mens Ap og SV vil ha et forbud mot innleie av arbeidskraft i de mest sårbare områdene, og som strakstiltak innføre forbud mot innleie av arbeidskraft på byggeplasser i Oslo-området.

Dagen før avslørte Dagsrevyen at det foregår massiv innleie på en av Norges største byggeplasser, med over 700 arbeidere. Med staten som byggherre. Det dreier seg om det nye veterinærbygget på Campus Ås.

Entreprenøren innrømmet at innleie står for 60–70 prosent av elektroarbeidet. Statsbygg innrømmer i samme innslag at de avdekker at urovekkende mange av arbeiderne har små brøkstillinger når de har kontroller.

Bare ett eksempel

– Dette er bare det siste av mange eksempler på at innleie av arbeidskraft på byggeplasser rundt Oslofjorden er fullstendig ute av kontroll. Det er på høy tid å stoppe bemanningsselskapenes herjinger, sa Bjørnar Moxnes da saken ble debattert på Stortinget.

Rødt har stilt forslag om å forby innleie av arbeidskraft. Vi stiller også forslag om å forby innleie i byggebransjen rundt Oslofjorden som et helt nødvendig strakstiltak. Regjeringspartiene stemte nei til begge deler.

– Fra 1. januar ble regelverket for bemanningsbransjen skjerpet. Men bransjen viser fortsatt at den nekter å føye seg etter loven. Vi vet at når folk får svakere tilknytning til jobben, så tør de ikke fagorganisere seg. Bemanningsbransjen har knapt noen organisasjonsgrad, total mangel på tillitsvalgte og null medbestemmelse. Men det ser ikke ut til å bekymre regjeringa, mente Moxnes.

– Høyre bør lytte

Under onsdagens Fafo-konferanse var direktør i Byggenæringens landsforening Jon Sandnes svært kritisk til den store innleien av arbeidskraft.

Han fortalte at de store entreprenørene i Oslo-området har halvert antall fast ansatte fra 2007 til 2015. Konsekvensen er en deklassifisering av håndverksbransjen.

– Dette burde Høyre ha lytta ekstra til. Det kommer fra NHOs egen landsforening for byggebransjen. Og Sandnes tok kraftig i: Han hevdet at de siste åra har vært preget av politisk naivitet på dette feltet, sa Moxnes.

– Rødts forslag om å forby innleie er derfor ikke tatt ut av løse lufta. Det er bygd på de bekymringene som kommer fra en samlet byggebransje. Nylig hørte vi at det er rekrutteringskrise til byggfagene. Bemanningsbransjen har skremt ungdom fra å utdanne seg til byggfagene. Vi må stoppe bemanningsbransjen nå – før den sprer seg og ødelegger enda flere bransjer. Det er derfor vi fremmer et generelt forbud i dag, sa Moxnes.

Han er glad Arbeiderpartiet støtter et forbud mot bemanningsbransjen rundt Oslofjorden.

– Men jeg håper partiet vil lytte mer til tillitsvalgte også i andre bransjer og støtte vårt forslag om et generelt forbud mot bemanningsbyråene også, sa Bjørnar Moxnes.

– Det som trengs nå er handling, ikke regjeringens handlingslammelse. Når vil Høyre, Frp, Venstre og KrF våkne, spurte Moxnes.

– Tar det ikke seriøst

Senterpartiet vil ikke være med på et forbud mot bemanningsbransjen, eller noen særordning for østlandet.

Per Olaf Lundteien mener Arbeidstilsynet må få hjemmel til å følge opp og straffe bemanningsbransjen som ikke følger regelverket. Og mener det kun skal dekke et reelt vikarbehov.

– De må kontrolleres og straffes på riktig måte, sa han.

Senterpartiet støtter forslaget om at bemanningsbyårer ikke skal kunne være opplæringsbedrifter. Og mener det må endres navn til «vikarbyråer».

Arild Grande (Ap) registrerer at rett etter at innleiereglene ble strammet inn 1. januar, brer om seg.

– Vi hadde håpet at bransjen skulle følge de nye bestemmelsene som ble innført 1. januar. Umiddelbart så vi at det poppet opp både nye virksomheter og nye kontrakstbestemmelser som var bevisste forsøk på å sno seg unna. Det har gått så langt nå at vi må innføre forbud mot innleie i Oslofjord-området og de mest utsatte bransjene i Norge, sa Arild Grande.

Heidi Nordby Lunde (H) poengterte at vi står sammen i kampen mot et useriøst arbeidsliv, men at det blir for lite fleksibelt hvis man skal forby bemanningsbransjren, sa hun.

– Dette er ikke mulig å ta seriøst, mener Erlend Wiborg (Frp) og viste til at det bare har gått tre måneder siden det ble innført en innstramming av innleie.

– Skal være supplement

Også arbeidsminister Anniken Hauglie (H) peker på manglende fleksibilitet hvis man forbyr bemanningsbransjen.

– Innleie er et supplement, og det ønsker vi at det skal være. Det skal ikke være en erstatning av fast ansatte. Derfor er regelverket strammet inn. Det har kun virket siden nyttår. Håndhevelsen skal styrkes. Bruken av innleie skal kartlegges, sa Hauglie.

Hun ble grillet om avsløringen i Dagsrevyen fra kvelden før.

– Nå kjenner jeg ikke saken bortsett fra det som er presentert i Dagsrevyen. Det høres ut som dette ikke er i tråd med loven. Men dette kjenner jeg altså ikke til. Men jeg regner med at Statsbygg følger opp at deres kontrakter er i tråd med loven, svarte statsråden på spørsmål fra Arild Grande.

En dødsspiral, mener tillitsvalgt

EL og IT Forbundet reagerer kraftig på den ulovlige innleien og mener det er en skandale.

– Dette er en dødsspiral for arbeidslivet vårt, sa tillitsvalgt Jan Ole Evensen i EL og IT til Dagsrevyen onsdag kveld.

Forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet synes det er glimrende at dette kommer fram.

– Dette viser at den virkelighetsbeskrivelsen vi har hatt om at det foregår massiv innleie i byggebransjen og i vår egen bransje har vært riktig hele veien. Problemet er at slike saker kommer i limbo. Både entreprenør og byggherre avviser at ulovlig innleie finner sted og kommer seg unna med det, sier Andersen til FriFagbevegelse.

– Vårt langsiktige mål er å forby bemanningsbransjen. Arbeidstopper kan fint løses gjennom innleie fra andre produksjonsselskap. Vi løste dette før 2000 også, blant annet i forbindelse med utbyggingen av Gardermoen. Britannia i Trondheim ble løst gjennom innleie fra andre produksjonsselskap, legger han til.

– På kort sikt er det to ting vi har vært opptatt av. Det ene er å få på plass et regelverk som gjør at Arbeidstilsynet kan straffeforfølge bedrifter som bryter bestemmelsene i AML. Det andre er gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett. Regjeringsskifte i 2021 kan vi ikke vente på, vi må kunne kreve at regjeringen går inn og leverer raskt på dette, sier Jan Olav Andersen.