Moxnes krever garanti mot EU-liberalisering på norske veier

– Mange er sjokkert over handlingslammelsen overfor livsfarlige, utenlandske vogntog. Det som nå diskuteres i EU, kan føre til en dramatisk forverring på norske veier.

Av: Thomas Vermes/ABC Nyheter 

Det sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til ABC Nyheter, om utfordringen han nå fremmer overfor utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i form av et skriftlig spørsmål.

EU-kommisjonen har ute til behandling forslag om kraftig liberalisering av utenlandsk gods- og busstransport i sin såkalte «veipakke».

Det betyr at utenlandske lastebil- og busselskaper skal få økt adgang til å kjøre transport internt i andre land, såkalt kabotasje.

Forrige uke ba Moxnes utenriksministeren avklare om regjeringen vil gå inn for å nedlegge veto dersom EU ender opp med å gå inn for å liberalisere utenlandske transportørers rett til kabotasjekjøring (se video under).

Saken fortsetter under videoen. 

Video: Bjørnar Moxnes ønsker garanti for at regjeringen vil sette ned foten.

Det skjedde da Stortinget 14. mai diskuterte utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse om aktuelle EU- og EØS-spørsmål.

Men Rødt-politikeren fikk ikke svar.

Les også: Astrup (H): – EUs kabotasje-forslag kan bli alvorlig for norsk lastebilnæring

– Vil du stoppe livsfarlige forhold?

Dermed følger Moxnes opp med et skriftlig spørsmål om regjeringen ved å bruke reservasjonsretten eller på andre måter vil forhindre at det skal gjelde på norske veier, dersom EU ender med å vedta en liberalisert veipakke.

I bakhodet har han alle nyhetsoppslagene om ulykker med utenlandske vogntog som i noen tilfeller er dårlig skodd for norsk føre og har sjåfører som ikke er kjent med norske vinterforhold.

– Bakgrunnen er de livsfarlige tilstandene norske vinterveier og at vi har fått en transportbransje i fritt fall. Ytterligere liberalisering av kabotasjereglene vil være helt ødeleggende for norsk godstransport og gi enda flere farlige situasjoner, sier Moxnes.

Både i lastebil- og bussnæringen mener han liberalisering vil føre til press for lavere lønninger og sosial dumping.

Les også: Østeuropeiske lastebilselskaper henter nå sjåfører i Filippinene

Regjeringen jobber mot liberalisering

Hvor EU vil ende i sin debatt, er uvisst. Nylig gikk EU-parlamentet inn for å bremse liberaliseringen, noe som gjorde at enkelte pustet lettet ut.

Men uenighetene er store også EU-land i mellom om en liberalisering, og parlamentets syn må bryne seg mot Kommisjonens og Ministerrådets.

Grovt sett står øst mot vest. Norge samarbeider med en rekke av EU-landene som prøver å forhindre liberalisering.

– Vi ønsker ikke en liberalisering og jobber aktivt mot denne liberaliseringa. Arbeidet i EU er ikke ferdig og det er få som vet hvordan det vil se ut, sa utenriksminister Søreide i Stortinget, uten å si noe om bruk av Norges vetorett dersom utfallet ikke blir som Norge vil.

Les også: Statlige Posten kjører gods i Norge med sitt eget slovakiske lastebilselskap

Denne saken ble først publisert på ABC Nyheter.