Den dagen far blir hjemme for å passe det syke barnet, mens mor går på jobb for å sikre egen pensjon, har vi kommet et langt skritt i riktig retning, sier Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia. FOTO: NEGOTIA

Mors syke barn

Norske menn skuffer som fedre. Når barna fyller hjemmet med oppkast, diaré og snørr, velger pappa likevel å dra på jobb.

Bare fem prosent av mennene oppgir at det er de som i størst grad blir hjemme når barna blir syke, ifølge en ny dybdeanalyse.

– Dette er skuffende. Menn må ta mer ansvar på hjemmebane, sier Arnfinn Korsmo, leder av YS-forbundet Negotia.

– Men takler pappaer syke barn like bra som mammaer gjør?

– Svaret på det er et ubetinget ja. Jeg er like god til å skifte bleier som en mamma, men litt dårligere til å amme. Det er nok den eneste forskjellen, svarer Korsmo.

Omsorg = mor

Dybdeanalysen som avdekker at pappaer søker tilflukt på jobben når barnesykdommene kommer veltende inn over dørstokken hjemme med all sin gru, er gjennomført av Negotia med utgangspunkt i YS Arbeidslivsbarometer for perioden 2009–2014.

Samtidig som bare 5 prosent av mennene oppgir at «de gjør mest» når det gjelder å være «hjemme med sykt barn», svarer 19 prosent av dem at «partner gjør mest».

Det er også nær 37 prosent av mennene som mener de bidrar i like stor grad som partneren. Skal vi tro kvinnene, overdriver mennene sin egen innsats, for det er bare 27 prosent av kvinnene som føler at sykdomsbelastningen blir likt fordelt.

Resten av de spurte mennene oppgir at de ikke vet i hvor stor grad de selv bidrar, at spørsmålet ikke er aktuelt, eller har ikke svart på spørsmålet.

Mennene har heller ikke noe å skryte av når det gjelder å ta omsorg for barna når de er friske. De svarer omtrent på samme måte som på sykdomsspørsmålet.

– Hvorfor er barnepass og husarbeid noe som opptar dere i Negotia?

– Fordi kvinners deltakelse i arbeidslivet er viktig for norsk velferd og for den enkelte kvinnes mulighet til å utvikle og sikre egen pensjon. Det at så mange kvinner jobber deltid bekymrer, svarer Korsmo.

– Morsrollen

– Mener du kvinner bevisst velger å jobbe deltid for bedre å kunne ta seg av barn og hjem?

– Ja, en del oppfatter at de som småbarnsmødre og familieoverhode har en rolle de må leve opp til. Det koster disse kvinnene dyrt. Vi tror mange kvinner velger å være hjemme uten å være klar over hva de velger bort. Pensjonsreformen innebærer at ansvaret for pensjonen nå er blitt plassert hos den enkelte kvinne. Med deltidsstilling vil grunnlaget for pensjonen bli for dårlig, svarer Korsmo.

– Hvordan kan dette løses?

– Mennene må ta mer ansvar for barn og husarbeid, men samtidig må kvinnene også tillate at mennene får mer ansvar. Lykkes vi med likestillingen i familielivet er jeg overbevist om at vi også vil oppleve økt likestilling i arbeidslivet, svarer Korsmo.