SVs Karin Andersen. FOTO: NTB SCANPIX

Misliker utspill om barnetrygd

SV avviser Sps forslag om endring av barnetrygden. Heller ikke Sps egen ungdomsorganisasjon tenner på forslaget.

Forslaget fra programkomiteen i Sp går ut på å redusere beløpet for de største barna.

SVs Karin Andersen sier at dette ikke er rødgrønn regjeringspolitikk, men et ledd i det interne programarbeidet til Sp.

– Men jeg synes ikke det er noen god idé. Det er dyrt også med store barn. Skulle man gjøre noe med barnetrygden, er det bedre å øke satsene til enslige forsørgere og familier med mange barn, sier Andersen til NTB.

Programkomiteen foreslår å fjerne trygden til de eldste barna og gi betydelig mer til de yngste. I dag gjelder ordningen fram til barna er 18 år, og beløpet er for tiden 970 kroner per måned.

 

Uenig

Senterungdommens leder Sandra Borch er uenig med partikollega Trygve Slagsvold Vedum, som har tatt til orde for de drastiske endringene i barnetrygden.

– Jeg tror de eldre barna «koster» mer enn de yngre. Dessuten mener jeg det faktisk er viktigere med barnetrygd når barna er eldre, for å gi dem lik mulighet til å delta på alle de fritidsaktivitetene som i dag finnes, uavhengig av foreldrenes økonomi, sier Borch, som også sitter i programkomiteen til partiet.

Flertallet i komiteen, som jobber med det programmet Sps skal vedtas på neste landsmøte, og som partiet skal gå til valg på i 2013, mener imidlertid småbarnsfamiliene trenger mer støtte, melder NRK.

SVs Karin Andersen mener at barnetrygden fortsatt skal være en universell ordning, men at den kan formes slik at den treffer bedre. Dette er ikke behovsprøving, der utbetalingene justeres i henhold til inntekt.

 

Støtter forslaget

Sps nestleder Trygve Slagsvold Vedum er ikke fremmed for tanken om å følge programkomiteens forslag.

– Dette vil styrke økonomien til småbarnsforeldrene. Tenåringsforeldre har jevnt over mer i inntekt og mindre gjeld, sa partiets nestleder, landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, fredag.

Selv om Vedum sier han ser for seg at tidspunktet for å redusere støtten til de eldre barna kan være når de går ut av ungdomsskolen, understreker han at det er langt igjen før forslaget eventuelt blir vedtatt av partiets organer.

Også Fremskrittspartiet reagerer sterkt på forslaget. Solveig Horne kaller forslaget tåpelig.

– Frp mener Senterpartiet heller burde konsentrere seg om å øke barnetrygden slik som den er i dag. Alle rapporter viser at å øke barnetrygden er et treffsikkert tiltak for å bekjempe fattigdom blant barnefamilier. Det er en skam at barnetrygden ikke har blitt øket i takt med andre ting de siste 16 årene, sier Solveig Horne, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. (NTB)