Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) solgte råd til offentlige virksomheter da hun jobbet i First House. Leder for finanskomiteen, Hans Olav Syversen (KrF), mener de folkevalgte i kommunene må stille spørsmål ved hva de har brukt pengene på. FOTO: HILDE UNOSEN

- Misbruk av skattepenger

PR OG POLITIKK: Kragerø kommune brukte 200.000 kroner på å få First House og Sylvi Listhaug (Frp) til å «sortere en tankerekke». Millioner av offentlige kroner er brukt på lobbyvirksomhet.

- Kommunene og fylkeskommunenes kjøp av tjenester hos First House framstår i betydelig grad som misbruk av skattepenger og sløsing, sier leder av finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen (KrF), til Dagsavisen.

 

«Som en farsott»

Torsdag ble deler av kundene fra landbruksminister Sylvi Listhaugs (Frp) tid i lobbybyrået First House, gjort kjent. Kommuner, fylkeskommuner og NSB er blant dem som har kjøpt gode råd og lobbytjenester for til sammen 4,9 millioner kroner.

Syversen reagerer kraftig på at offentlige midler brukes på private lobbyselskaper. Han lurer på om kommunene egentlig vet hva de har brukt skattebetalernes penger på - penger som kunne vært brukt på sykehjemsplasser eller andre offentlige goder.

- Det bør være interessant for de folkevalgte i kommunestyrene å forhøre seg om hva man faktisk har brukt penger på. Hvis noen tror at First House sitter på en hemmelig formel som gjør at de kan få gjennom saker lettere enn om kommunene arbeider med sakene selv, tror jeg de tar grundig feil, sier han.

 

Lobby og krisehjelp

Syversen betegner bruken av PR- og kommunikasjonsbyråer som «en farsott som går over landet».

En av kommunene som har kjøpt Listhaugs tjenester gjennom First House er Kragerø kommune. De brukte 200.000 kroner på hjelp fra Listhaug til å «sortere en tankerekke». Det trengte de når samhandlingsreformen kom, forteller rådmann Ole Magnus Stensrud.

- Hva skal rollen til et lokalsykehus være? Hvem tar de ulike beslutningene? Hva er statlig politikk? Hvordan blir den kommunisert ut? Hvordan burde kommunen forholde seg til det for å få best mulige tjenester? Hvem bestemmer hva, og hvordan påvirkes disse beslutningene?

Han forteller at Sylvi Listhaug (Frp) var på besøk hos kommunen et par ganger. Tidligere helseminister, nå partner i First House Bjarne Håkon Hanssen, holdt foredrag om samhandlingsreformen. Så leverte First House en rapport om Kragerø sykehus sine muligheter og utfordringer. Prislapp: 200.000 kroner.

Drammen kommune har betalt First House 460.000 kroner i 2013 for jobben Hanssen og Listhaug har gjort for få et nytt sykehus til byen.

Underskuddsrammede Akershus universitetssykehus (Ahus) brukte 1,9 millioner kroner på å kjøpe medietrening og krisekommunikasjon fra First House i 2013. Avtalen er nå sagt opp på grunn av innsparinger, forteller kommunikasjonsdirektør Bjarte Reve.

 

1,3 millioner togpenger

Hanssen og Listhaug har også jobbet med samferdsel. Asker kommune har brukt rundt 300.000 kroner på First House for å hjelpe med påvirkningsarbeid opp mot Nasjonal transportplan.

- Det gjelder å forstå beslutningsprosessen og identifisere de rette personene, og der har særlig First House et godt nettverk og spisskompetanse. Det er helt logisk og naturlig at en benytter seg av dette for å oppnå det beste for våre innbyggere, sier rådmann Lars Bjerke.

NSB har siden 2012 hatt en avtale med First House blant annet for å få gjennom innspill til nasjonal transportplan, opplyser kommunikasjonsdirektør Mai-Bente Paulsen i NSB. Prislapp: 1,3 millioner kroner.

 

- Gir ingen nytte

Nå møtes pengebruken til de offentlige virksomhetene med kritikk - ikke bare fra opposisjonen på Stortinget, men også fra Listhaugs egne rekker.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener bruken av PR-rådgivere bare virker mot sin hensikt.

- Som statsråd vil jeg mye heller snakke med dem som er berørt enn en kommunikasjonsagent. Folk må ha selvtillit nok til å snakke for seg selv, og ikke bruke fryktelig mye penger på noe som ikke gir noe nytte, sier han til Dagsavisen.

Han mener dårlige prosjekt på glanset papir uansett ikke har livets rett. Derfor er han ikke så bekymret for at PR-byråene forsøpler den demokratiske prosessen.

- Men som skattebetaler synes jeg dette er mer problematisk, sier Solvik-Olsen.

Administrerende direktør i First House, Per Høiby, mener kritikerne misforstår.

- Offentlige organer henvender seg ikke til oss kun for å få hjelp til å bli hørt i pågående prosesser. Fra oss kjøper disse kundene alminnelige kommunikasjonstjenester: Medietrening, hjelp til å utarbeide kommunikasjonsstrategier, bistand til intern kommunikasjon og kommunikasjon i sosiale medier, sier han.

samfunn@dagsavisen.no

 

LISTHAUGs kunder

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) jobbet tidligere i PR- og lobbyselskapet First House. Offentlige kunder har til sammen betalt om lag 4,9 millioner kroner til First House for prosjektene hun har vært med å jobbe på:

Ski kommune (230.000 kr.)

Våler og Åsnes kommune (ca. 80.000 kr.)

Akershus Universitetssykehus (1,9 mill. kr.)

Drammen kommune (460.000 kr.)

Kragerø kommune (om lag 200.000 kr.)

NSB v/NSB Fellestjenester (1,3 mill. kr.)

Oppland fylkeskommune (om lag 400.000 kr.)

Asker kommune (om lag 300.000 kr.)

Kilde: Dagsavisen