Turistene har strømmet til Frognerparken og resten av Norge i sommer, Gustig kronekurs har vært en «uvurderlig drahjelp», ifølge NHO Reiseliv. – Jeg frykter kronekursen har blitt en sovepute for regjeringen, sier Aps Torstein Tvedt Solberg. Han etterlyser nå tiltak som kan styrke reiselivet.

Mindre Norges-PR i utlandet

Markedsføringen av Norge som turistland er svekket etter kutt i bevilgninger. Ap frykter at veksten i næringen skal stanse opp.

 

Nylig kunne NHO Reiseliv melde at det ligger an til en rekordsommer for turistnæringen for tredje år på rad. En rekke aktører har registrert 8 prosent flere kunder enn i fjor. Dette forklares med at reiselivsbedriftene har vært flinke til å utvikle nye opplevelser.

– I tillegg har Norge selvfølgelig fått uvurderlig drahjelp av den gunstige kronekursen, påpeker kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merete Habberstad, overfor Aftenposten.

– Nå gjelder det å forhindre at dette bare blir et blaff, sier Aps Torstein Tvedt Solberg, med plass i Stortingets finanskomité.

– For å klare det må vi styrke reiselivet og ikke svekke det ved ustabile rammevilkår, slik regjeringen har gjort, fortsetter han.

Kommentar: Ja til egen reiselivsminister

Kutt med konsekvenser

Det han blant annet sikter til er bevilgningene fra Nærings- og fiskeridepartementet til Innovasjon Norges reiselivssatsing.

I 2013 ble det bevilget 260 millioner kroner til formålet. Etter at regjeringen Solberg overtok makten høsten 2013, har ikke bevilgningene vært i nærheten av dette. I år er de på 231,5 millioner kroner.

Denne reduksjonen har fått flere konsekvenser for Innovasjon Norges reiselivssatsing, opplyser Audun Pettersen, direktør for bærekraftig reiseliv og mat, til Dagsavisen.

Polen er blitt lagt ned som markedsland. Dette innebærer at Innovasjon Norge ikke lenger har noen dedikerte personer som jobber med reiseliv der.

Det er blitt kuttet i forbrukerkampanjene som gjøres sammen med norske reiselivsaktører i de viktigste markedene. Disse markedene omfatter Tyskland, Danmark, Sverige, Storbritannia, Nederland og USA.

Før fantes det Norges-brosjyrer på ti språk. Nå er det bare én versjon igjen, den som er på engelsk.

Det gjøres ikke lenger noen markedsføring i Norge, utover det som gjøres i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet for småskalaktører innen landbruket.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høyere moms

Også på andre måter har regjeringen svekket reiselivsnæringen, påpeker Torstein Tvedt Solberg.

Fra 1. januar i år økte merverdiavgiften på reiselivstjenester fra 8 til 10 prosent.

– Momsøkningen på sentrale reiselivstjenester kan være nok til å velte reiselivsbedrifter med lav lønnsomhet, uttalte Ingjerd Sælid Gilhus i NHO Reiseliv i den anledning.

Dagsavisen får opplyst at den vurderingen står ved lag.

– Det største problemet med momsøkningen var tidspunktet for den, sier Karianne Rustad ved Rustad Hotell & Fjellstue ved Sjusjøen.

– Både vi og mange andre hadde allerede satt vinter- og sommerprisene, og det kunne vi ikke gjøre noe med. Tapet måtte vi ta selv, forteller hun.

Les også: Veldassignet norgesreklame

Kutt i bredbånd

Regjeringen har også kuttet i støtten til bredbåndsutbygging, minner Solberg om.

– Dette er sterkt beklagelig. Reiselivet er til de grader avhengige av å være tilgjengelige på nettet, uttalte regionsjef Ole Aasaaren i Nord-Gudbrandsdal Regionråd til NRK, da regjeringens forslag til kutt for 2015 ble kjent.

For både 2015 og 2016 foreslo regjeringen å bevilge om lag 50 millioner kroner til bredbåndsutbygging. Det satte stortingsflertallet en stopper for. Dermed ble bevilgningene i stedet på henholdsvis 110 og 126,5 millioner kroner. Dette var likevel mye mindre enn i 2014, da bevilgningen var på 160 millioner kroner.

Solberg nevner også flyseteavgiften fra 1. juni, som et eksempel på en uheldig endring for reiselivet.

Les også: Akerselva – blant Europas fineste

– Reiselivsmeldingen?

Samtidig etterlyser både han og andre en reiselivsmelding fra regjeringen. KrF fremmet forslag om en slik stortingsmelding 7. januar i fjor.

– Regjeringen er veldig bakpå som ikke har klart å komme med en ny politikk på dette området, etter snart tre år ved makten, mener Solberg.

I Aps tid i regjering ble reiseliv løftet til et av de fem hovedsatsingsområdene for næringspolitikken. Nå mener Solberg at reiseliv igjen må bli et satsingsområde med både mer internasjonal markedsføring og mer bredbåndsutbygging.

– Det kan også føre til flere gode helårs arbeidsplasser, tror Ap-politikeren.

Les også: Røros i verdensklasse

 

– Liten betydning for antallet turister

Regjeringen avviser påstandene om de ikke gjør nok for reiselivet.

– Bevilgningen til Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter ble noe redusert i 2014 og 2015, men er videreført i 2016. Innovasjon Norge mener dette har hatt liten betydning for antall utenlandske turister i Norge, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Næringsdepartementet, i en epost til Dagsavisen.

–  Det bekreftes av tallene for 2015, og av de foreløpige tallene for 2016. Fjoråret var en rekordsommer, og reiselivsaktørene melder om enda bedre tall for 2016, fortsetter Hiim.

Han påpeker videre at pengene som går til Innovasjon Norges arbeid for reiseliv, blant annet skal bidra til økt lønnsomhet i næringen og til å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører.

– Det er Innovasjon Norge selv som skal vurdere hvordan pengene i størst mulig grad kan bidra til å oppnå disse målene, skriver Hiim.

Reiselivsmeldingen, som Aps Torstein Tvedt Solberg etterlyser, kommer til høsten, får Dagsavisen opplyst fra Næringsdepartementet.

– Reiselivsnæringens konkurransekraft og verdiskapningen i næringen vil være viktige temaer i reiselivsmeldingen. Om det blir mer penger til Innovasjon Norges reiselivsarbeid, vurderes i de ordinære budsjettprosessene, skriver Hiim.

Bredbåndutbyggingen er noe som ligger under Samferdselsdepartementet. Statssekretær Reynir Johannesson (Frp) forsikrer at regjeringen «er opptatt av å sikre bredbånd til alle». Når regjeringen like fullt har forslått relativt små bevilgninger til formålet, har det sammenheng med at «de kommersielle aktørenes investeringsnivå har økt hvert år siden 2013, og i fjor ble det investert over åtte milliarder kroner.»

Les også: Lokker med turistveger