Mindre bruk av institusjoner i barnevernet

I løpet av fjoråret var det i alt 408.500 oppholdsdager i de ulike institusjonene i barnevernet. Det er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med året før.

Størst nedgang er det i bruk av privateide institusjoner med 7 prosent reduksjon i oppholdsdager, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I løpet av fjoråret var det i alt 408.534 oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre for enslige mindreårige og sentre for foreldre og barn.

Selv om nedgangen er størst i privateide institusjoner, er andelen oppholdsdager fortsatt stabil, med 55 prosent i 2019 mot 56 prosent, i privateide i 2018.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.