Geir Lippestad, her i samtale med sin klient i retten 25. mai. FOTO: FREDRIK VARFJELL/NTB SCANPIX

Millioner til juristene

Advokatkravene så langt i terrorsaken er på over 33 millioner kroner. Sluttsummen vil bli langt høyere.

Oslo tingrett og Domstolsadministrasjonen jobber i sommer med å få oversikt over hvor mye den ti uker lange terrorrettssaken har kostet det norske samfunnet.

– Det kommer inn fakturerer fortløpende, og den endelige oversikten vil vi ikke få før i månedsskiftet august-september. Det største usikkerhetsmomentet vil være salærene til forsvarere og de mange bistandsadvokatene i saken, sier avdelingsleder Jann Ola Berget i Domstolsadministrasjonen til NTB.

8,3 millioner til «team Lippestad»

Oslo tingrett opplyser at de så langt har fått inn krav på 33 millioner kroner til sammen fra de fire forsvarerne og de rundt 175 bistandsadvokatene i saken.

Forsvarerne i «team Lippestad» hadde i mai leverte salærkrav på til sammen 8,3 millioner kroner. Sluttsummen vil imidlertid bli langt høyere, da bare noen få dager av den ti uker lange rettssaken var inkludert i denne summen.

De tallrike bistandsadvokatene i saken har så langt levert inn krav på 24,7 millioner kroner, men dette er også ventet å øke betraktelig i løpet av sommeren.

Summen inkluderer den foreløpige utbetalingen til de tre koordinerende bistandsadvokatene: Mette Yvonne Larsen (567.000 kroner), Siv Hallgren (651.000 kroner) og Frode Elgesem (240.000 kroner).

Reduserte salær

Tingretten har tidligere i år redusert salærkravene til i alt 25 av bistandsadvokatene i saken med til sammen 700.000 kroner, da tingretten mente de hadde ført opp uforholdsmessig mange timer for bistanden de hadde gitt sine klienter under etterforskningen.

Tingrettsdommer Ina Strømstad sier hun har håp om at avregningen etter rettssaken vil bli lettere og mindre tidkrevende, fordi det nå er mindre rom for skjønn enn for bistanden som ble gitt under etterforskningen.

– Salærkravene vil i hovedsak bestå av tre poster – tilstedeværelse i retten, reiseutgifter og forberedelser. Det er kun for det siste punktet det vil ligge en skjønnsvurdering. Her gjelder hovedregelen om at salæret skal dekke «rimelig og nødvendige» forberedelser, sier hun.

Fakturaene bistandsadvokatene nå skal sende inn gjelder arbeidstimer gjort etter 20. mars, som var datoen da tiltalen ble tatt ut.

Krav fra etterlatte

I tillegg til advokatsalærene har det kommet inn et foreløpig krav på 1,5 millioner kroner fra de fire sakkyndige i saken, psykiaterne Synne Sørheim, Torgeir Husby, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen. Dette beløpet inkluderer ikke de fire sakkyndiges daglige tilstedeværelse gjennom hele saken, og vil derfor også bli langt høyere til slutt.

Det har også kommet inn krav på 2,4 millioner kroner fra etterlatte og vitner for utgifter til reise, hotellopphold og tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med rettssaken. Beløpet omfatter de fleste kravene, men posten forventes å bli noe høyere.

Samlet er de foreløpige kravene fra forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, vitner og fornærmede per 2. juli oppe i 37 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de nærmere 100 millioner kronene som Stortinget bevilget til ombygging av Oslo tinghus, ny digital infrastruktur, som lyd- og bildeoverføring til 17 andre tingretter rundt omkring i landet og økt nettkapasitet for pressen, samt det omfattende sikkerhetsopplegg under rettssaken. (NTB)