Valgkampbidragene til Arbeiderpartiet og partiets leder Jonas Gahr Støre, har nå passert 18 millioner kroner, takket være gamle og nye givere.

Millionene strømmer inn til Ap

Det går mot rekordstøtte til Arbeiderpartiet før høstens stortingsvalg. Partiet nyter godt av langt mer i støtte enn tidligere fra gamle venner og nye LO-tilknyttede givere.

 

Av Tor Sandberg og Sofie Prestegård

I februar ble det kjent at Fagforbundet ville gi 5 millioner kroner til Aps valgkamp mot 3,5 millioner før stortingsvalget i 2013. LO sentralt fulgte opp for en drøy uke siden ved å varsle om hele 10 millioner i valgkampstøtte til Ap mot 6 millioner før forrige valg.

– Har en fordel

Den økte støtten gir Norges største parti et reelt forsprang i årets valgkamp, mener valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Alle partiene som har mye penger, har en fordel, sier han.

Valgkampstøtten til Ap har nå passert 18 millioner kroner. Det er langt mer enn de 12 millionene partiet fikk foran 2013-valget, og de 8,2 millionene LO-forbundene ga sist Ap var i opposisjon før stortingsvalget i 2005.

– Det at Ap er i opposisjon er nok en viktig årsak til at det nå mobiliseres økonomisk, sier Bergh.

Men han påpeker også at alle partier blir finansiert med partistøtte over statsbudsjettet. Regjeringen satte av 424,1 millioner kroner til dette formålet i inneværende års budsjett.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

1,8 millioner

Blant dem som bidrar med valgkampbidrag til Ap i år, finner vi også LO-forbundet Fellesforbundet.

– Fellesforbundet har i år bevilget 1,8 millioner kroner til Arbeiderpartiet. Ved siste stortingsvalg bevilget vi 1,6 millioner kroner, opplyser kommunikasjonsansvarlig Vidar Grønli.

Han forklarer dette med et vedtak som ble fattet under Fellesforbundets landsmøte i 2015. Her heter det blant annet følgende:

«Landsmøtet meiner vi hadde gode erfaringer med den raudgrønne regjeringa. Ho førte ein arbeidslivspolitikk som bygde opp under vår modell, og som gjennomførte ei rad med tiltak mot sosial dumping og for eit meir seriøst arbeidsliv.»

Fellesforbundets håp er en ny Ap-ledet regjering med en regjeringsplattform tuftet på «formuleringer om eit godt og sterkt organisert arbeidsliv, bekjemping av sosial dumping og arbeidsmarknadskriminalitet, arbeid til alle, nei til konkurranseutsetting og privatisering av velferden og ei styrking av velferdsordningene våre».

Les også: Milliardene rullet – kostbare vedtak på Ap-landsmøtet

850.000 kroner

Også LO-tilsluttede Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund er rause mot Ap.

– Vi har bevilget 850.000 kroner. For fire år siden bevilget vi 650.000 kroner, opplyser forbundsleder Jan-Egil Pedersen i NNN.

Om bakgrunnen for bevilgningen har han følgende å si:

– Vi har tradisjon for å bevilge penger til politiske partier på venstresiden fordi vi ønsker en politikk som er basert på sosialdemokratiske verdier. Vi ser på Arbeiderpartiet som en del av vår bevegelse og ønsker at de skal være i posisjon. Vi håper å få et regjeringsskifte og en annen politikk, hvor det er fellesskapsløsninger som skal stå i sentrum.

375.000 kroner

Norsk Arbeidsmandsforbund har bevilget 375.000 kroner til Arbeiderpartiets valgkamp.

– Beløpet er 25.000 kroner høyere enn ved forrige stortingsvalg for fire år siden, opplyser kommunikasjons- og utredningsansvarlig Trond Erik Thorvaldsen.

– Norsk Arbeidsmandsforbund og andre LO-forbund har lang tradisjon for å bidra økonomisk til Ap. Forbundet ble i 1895 stiftet av Arbeiderpartiets generalsekretær Olav Strøm. Samarbeidet med partiene på venstresiden er også forankret i forbundets formålsparagraf, forklarer han.

– Bevilgning blir gitt etter søknad fra de politiske partiene. Ap og SV har søkt denne gang og fått støtte. Det stilles ingen krav eller forutsetninger for bevilgningen, tilføyer Thorvaldsen.

Les også: Ap-veteraner til motmæle mot streng innvandringspolitikk

250.000 kroner.

Forbundet for Ledelse og Teknikk har bevilget 250.000 kroner til Aps valgkamp. Det er like mye som før valget i 2013.

– Bakgrunnen for bidraget er at våre medlemmer vil ha en ny kurs i arbeidslivspolitikken. Det har vi dokumentasjon for gjennom blant annet LOs medlemsdebatt, sier kommunikasjonsrådgiver Marit Gabler.

Hun viser blant annet til «et betydelig kaldere» arbeidsliv under den sittende regjeringen, og til at «dagens regjering i stor grad tilsidesetter trepartssamarbeidet og den norske modellen i flere saker.»

5.000 kroner

Norsk Manuellterapeutforening har bevilget 5.000 kroner til Ap.

– NMF ønsker å støtte de partiene som har vist interesse for vår viktigste sak, bedre muskel- og skjelettbehandling. Derfor har vi gitt bidrag til Ap og KrF, opplyser leder Peter Chr. Lehne.

– Vi er en liten forening med begrensede ressurser. Beløpene vi har bevilget er derfor symbolske, tilføyer han.

Bevilgningen til KrF er på 2.500 kroner.

– Vi har tidligere ikke gitt valgkampbidrag til partier, forteller Lehne.

– Hva håper dere å oppnå?

– At de partiene som arbeider aktivt for å bedre tilbudet for muskel- og skjelettpasienter fortsetter det gode arbeidet. Samtidig håper vi at bidragene kan få de andre partiene til å fatte større interesse for området.

Les også: Solberg: – Viser hvorfor Støre ikke bør bli statsminister

10.000 kroner

Også en enslig privatperson er blant årets bidragsytere til Arbeiderpartiet. Til gjengjeld har vedkommende bidratt med hele 10.000 kroner.

– Vanligvis får vi minimalt med bidrag fra enkeltpersoner, opplyser fagligpolitisk rådgiver Finn Jota i Ap.

Men det finnes andre måter å støtte Ap på enn ved pengegaver. I fjor solgte partiet hele 15.000 av sine 1. mai-pins.

– Vi har ikke et endelig tall for 2017, men det ser ut til at antallet vil bli noe større, sier Jota.

Reportasje: De som vil bygge landet