Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) holdt forelesning om budsjettreglene da han gjestet spørretimen onsdag. Frp-leder Siv Jensen fulgte med – lettere oppgitt.

Midtdelere på smale veier?

Smale veier og spørsmål om penger over eller under streken var tema da statsministeren stilte i Stortinget.

Det startet med antall døde i trafikken og endte med firefelts motorvei fra Strømstad til Grenland. Underveis handlet det mye om penger over eller under streken.

Rumlefelt

Høyre-leder Erna Solberg ville vite hvorfor regjeringen ikke har klart å bygge 750 kilometer midtdeler, slik den lovte i forrige Nasjonal transportplan. Ifølge Høyre-lederen er det stort sett bygget rumlefelt i stedet.

– Rumlefelt kan vekke en sovende sjåfør, men det hindrer ikke frontkollisjoner, sa Høyre-lederen. Hun viste til at antallet som omkommer i trafikken i fjor var under 200, men at dødstallene later til å stige igjen i år.

Samferdselsdepartementet understreker at løftet i NTP omfatter «midtdelere og andre deletiltak» og sier arbeidet med dette ligger foran skjema.

Fikk refs

– Problemet er at norske veier ofte er smale. Ambulansepersonell og førere av utrykningskjøretøy mener det er uforsvarlig å sette opp midtdelere på smale strekninger, om vi ikke samtidig bygger bredere vei, svarte Stoltenberg.

Høyres Øyvind Halleraker påpekte at man vel visste omtrent hvor brede veiene var også da det ble lovet å bygge ut 750 kilometer midtdelere, mens Bård Hoksrud (Frp) viste til en prosjektert utbygging på E16 med 8,5 meters bredde.

– Ikke skyld på veier fra 1950- og 1960-tallet. Denne regjeringen bygger smale og trafikkfarlige veier også i 2012, tordnet Frp-representanten.

KrF-leder Knut Arild Hareide ba regjeringen huske å beregne penger til bredere veier for å nå målet om midtdelere, noe som fikk statsministeren til å peke på følgende utbygging av firefelts motorvei:

– Du kan i dag kjøre på firefelts motorvei fra Hamar til Svinesund, og videre til Grenland, sa han. Uten at noen deretter ba om ordet for å be om oppklaring av geografien i denne veibeskrivelsen.

Munnhuggeri

Tidligere på dagen hadde statsministeren gått i klinsj med Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen om bompenger og alternativ finansiering av nye veiprosjekter.

Holmgangen endte i det reneste munnhuggeri mellom Solvik-Olsen og stortingspresident Dag Terje Andersen, som til slutt måtte be Frp-representanten respektere Stortingets forretningsorden.

– Jeg ville bare oppklare en faktisk feil, noe reglene gir rom for, sier Solvik-Olsen til NTB.

Han mener regjeringen selv bevilger penger utenom statsbudsjettet i enkelte tilfeller og således opererer med to tappekraner fra oljefondet. Frp er blitt kritisert for nettopp dette av statsministeren når partiet foreslår å hente penger til nye veiinvesteringer utenom statsbudsjettet.

– Midlene til såkornfondene som er satt av i forslaget til revidert nasjonalbudsjett er ett slikt eksempel, sier Solvik-Olsen.

Han anklager regjeringen for å bygge nye veier for dyrt og viser til Ryfast-prosjektet i Rogaland. Der skal bilistene ifølge Frps beregninger betale 9,9 milliarder kroner i bompenger for en vei som koster 4,8 milliarder kroner å bygge.

Savner gamle Frp

– Jeg foretrakk det gamle Fremskrittspartiet som ikke la skjul på at det ville bruke mer penger enn andre, sa Stoltenberg under runden med Solvik-Olsen i spørretimen.

Han mener Frps forslag vil kamuflere offentlig pengebruk og bidra til høyere kronekurs, økt rente og svekket konkurransekraft. På oppfordring fra Frp-leder Siv Jensen grep forklarte han også egen begrepsbruk i budsjettdebatten.

– Under-streken-penger er for spesielt interesserte. Og der er vi jo begge, innledet Stoltenberg.

– Det er ikke dermed sagt at under-streken-penger er under-bordet-penger, selv om det kunne høres slik ut i det spørsmålet som ble stilt, fortsatte den økonomiutdannede statsministeren, som snakket seg så varm at han midt i en setning ble klubbet ned av stortingspresidenten.

– Når det gjelder taletid, skal alt være over streken, slo Andersen fast. (NTB)