Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) legger i dag fram revidert nasjonalbudsjett. Både terror og finanskrise preger budsjettet.

Mer penger til terror-sikring

Flere av forslagene i revidert nasjonalbudsjett er knyttet til angrepene 22. juli.

Bevilgningen til Statsbygg foreslås økt med 455 millioner kroner. Pengene skal gå til sikringstiltak i regjeringskvartalet og til leie og tilpasning av midlertidige departementslokaler.

Vakt og sikring

148 millioner kroner foreslår brukt til bygningstekniske og sikkerhetsmessige tilpasninger knyttet til flyttingen av Statsministerens kontor inn i Forsvarsdepartementets bygning ved Akershus festning, samt flytting av deler av Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben til andre lokaler i nærheten.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til vakt og sikring i departementene med 154 millioner kroner.

Bidra til de rammede

Helse- og omsorgstiltak etter 22. juli økes med 18,5 millioner kroner. Regjeringen gir mer penger til sosiale fellessamlinger og traumebehandling.

Det er planlagt og gjennomført en rekke tiltak for å bidra til at rammede og berørte av terroraksjonen skal få best mulig oppfølging, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Blant annet blir det gjennomført fellessamlinger for etterlatte og overlevende. Reiseutgifter for deltakerne og arrangører, bevertning, overnatting og personellutgifter er noe av det som skal dekkes med ekstrabevilgningen i revidert budsjett. Summen skal også dekke utgifter til helseberedskap for minnemarkeringen 22. juli i år.

Regjeringen mener videre det er behov for å styrke behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for traumatiserende hendelser.

Flere støttegrupper

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress samarbeider nå med fem regionale ressurssentre om innføring av atferdsterapi med vekt på traumebehandling.

– Terapimetoden er den mest anbefalte for barn og unge som har vært utsatt for traumatiserende hendelser. De regionale ressurssentrene skal også følge opp kommunale kriseteam og koordinere oppfølgingsarbeidet etter 22. juli, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er opprettet flere støttegrupper etter terroraksjonene. Regjeringen anerkjenner at virksomheten er viktig for de berørte, og vil derfor legge til rette for aktiviteter til likemannsstøtte, informasjonsformidling og rettighetsarbeid. 

Lån til valutafondet

Også eurokrisen setter sitt preg på det norske reviderte budsjettet. Det internasjonale valutafondet (IMF) kan låne inntil 54 milliarder kroner av Norges Bank.

Norges bidrag ble kjent tidligere i år, men beløpet blir først bekreftet i det reviderte budsjettet regjeringen la fram tirsdag.

– Mange av Norges nære handels- og samarbeidspartnere er nå i en økonomisk vanskelig situasjon. Arbeidsledigheten er høy i mange land, særlig blant ungdom. Det er viktig med innsats på flere felt for å skape ny vekst og sysselsetting, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Johnsen tilbød summen til IMF-direktør Christine Lagarde allerede i desember i fjor, men med forutsetning om at lånet inngår i en større internasjonal innsats. Den forutsetningen er nå oppfylt, mener Finansdepartementet. (NTB)