Matte er på vei inn i flere barnehager. I Margarinfabrikken barnehage i Oslo, hvor Iselin Røsholt er pedagogisk leder, er de allerede opptatt av matematikkforståelse. FOTO: OSLO KOMMUNE

Mer matte for de minste

Så fort norske barn starter i barnehagen skal matematikk bli en del av hverdagen. Både regjeringen, kommuner og eksperter legger nå planer for dette.

– Vårt hovedmål for 2015 er å spre kunnskap om den store betydningen det har å starte med matematikk allerede i barnehagen, sier Kjersti Wæge, leder av Matematikksenteret, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

– Vi ønsker å jobbe mer systematisk med tall og øke tallforståelsen i barnehagene, sier Anniken Hauglie (H), byråd for kunnskap og utdanning i Oslo.

– Vi har et realfagsproblem. Derfor er det viktig å få til en helhetlig satsing på både matematikk og naturfag fra barna begynner i barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Store utfordringer

– Dere er så dårlige i matematikk at minst 50 prosent av dere kommer til å stryke, sa læreren.

– Åh, nei, det går ikke, for så mange er vi ikke, svarte eleven.

Så ille er det kanskje ikke i norsk skole, men utfordringene er store nok.

– Det er ingen andre fag hvor så mange stryker eller får laveste karakter, som i matematikk. Sannsynligvis skyldes mye av frafallet i videregående skole, matematikk. Av den siste Pisa-undersøkelsen går det fram at norske elever aldri har skåret lavere i matematikk, ramser Røe Isaksen opp.

For å løfte norske elever opp av den matematiske hengemyra, vil han iverksette «et systematisk, målrettet arbeid.» Etableringen av realfagskommuner er ett av tiltakene i så måte. I de 20 til 35 kommunene som før påske blir valgt ut til å bli realfagskommuner, vil matematikk bli et prioritert fag fra barna begynner i barnehagen til de har fullført grunnskolen.

Følger ikke planen

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver heter det at «gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagene bidra til at barna tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper».

Av rammeplanen går det også fram at personalet i barnehagene må «støtte barnets matematiske utvikling» og «styrke barnas matematikkglede».

Men dette følges i for liten grad opp i dag, ifølge Kjersti Wæge ved Matematikksenteret.

– Barnehagene mangler kompetanse om matematikk i barnehagen. Det er behov for å øke forståelsen av hva dette handler om, og hvordan de ansatte i barnehagene kan jobbe med matematikk. Personalet bør få opplæring før de kan lære opp barna, påpeker hun.

– Hva er det personalet skal lære barna? Å telle?

– Nei, mange tror at hvis barna kan telle til 50 så er alt bra, men hvis du så ber dem om å legge fire stykker av noe et sted, klarer de ikke det.

– Hva slags matematisk nivå er det da ønskelig at barna skal nå?

– Det vil være feil å snakke om hva slags nivå barna må opp til. Det er heller snakk om at de skal få en grunnleggende forståelse av matematikk og oppleve glede ved å jobbe med matematikk.

Får et varig forsprang

– Hvordan skjer opplæringen?

– Det er viktig å knytte dette til leken og at det ikke blir undervisning slik som i skolen.

– Hvorfor bør barnehagebarn lære matematikk?

– Store studier viser at barn som har gått i barnehager hvor de har jobbet mye med matematikk, får et kompetanseforsprang på andre barn, som holder seg gjennom hele opplæringsløpet i skolen. Denne forskjellen er det vanskelig å utjevne på et senere tidspunkt. Unger som ikke lærer om matematikk i barnehagen, eller som har foreldre som ikke snakker med dem om dette, vil ha et dårligere utgangspunkt.

– Tre timer ekstra

Oslo er blant de i alt 64 kommunene som har søkt om å bli realfagskommune. Hvis søknaden innvilges vil Oslo få sin del av en pott på 20 millioner kroner.

– Vi ønsker tre timer ekstra med matematikk for elever fra femte til og med tiende årstrinn ved en del utvalgte skoler, opplyser skolebyråd Anniken Hauglie.

– Når det gjelder matematikk i barnehagene, er vi helt i startgropa, men vi ønsker å øke barnehagebarnas begrepsapparat innen realfag, for på den måten å forberede dem bedre til skolestart, fortsetter hun.

– Hvorfor er det viktig med mer matematikk i barnehagen?

– Vi ser at landet vårt trenger økt matematikkompetanse. Det er innen realfag framtidas arbeidsplasser ligger. Ved å styrke undervisningen vil våre elever bli viktige ressurser når framtida skal skapes.