Vi må regne med at det blir mer ekstremt vær i årene som kommer. FOTO: NTB SCANPIX

Mer ekstremregn i vente

KLIMA: Så lenge den globale oppvarmingen fortsetter, må vi vente mer ekstremnedbør i årene som kommer, sier klimaforsker.

- Det er gjort en rekke framskrivninger for klimaet dette århundret, også tilpasset Norge. De viser en betydelig temperaturøkning som følge av global oppvarming, som også medfører mer regn, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Ketil Isaksen.

Han sier at trenden med mer ekstrem nedbør som skaper trøbbel for infrastruktur ser ut til å fortsette.

- De regnskyllene vi har sett de siste dagene som skaper problemer for norsk infrastruktur er de farligste. Vi har også hatt noen sommerepisoder de siste årene, også på Østlandet, som har skapt store problemer for veier, jernbane og bebyggelse. Når slusene åpnes kan det skape store ødeleggelser. Dette venter vi mer av, sier Isaksen.

 

- Norge må bygges om

 

Langvarig trend

Isaksen har nettopp fullført en stor studie om kraftig nedbør i Norge. Der fant de en tydelig økning i både det de kaller intens nedbør og hyppigheten av kraftige regnskyll siden 1950.

- Den generelle nedbøren øker også jevnt og trutt, men spesielt den kraftige nedbøren vi har sett de siste dagene, som skaper jordskred, stengte veier og flom, forteller Isaksen.

- Vi vet at særlig de siste 30-40 årene har temperaturen økt på kloden, også i våre områder. Det har ført til at lufta som kommer inn over Norge inneholder mer fuktighet. Kolleger av meg har funnet ut at høyere temperatur og økt nedbør har en sammenheng. Rent fysisk klarer lufta å holde på mer fuktighet når temperaturen øker, forteller klimaforskeren.

 

Generell utvikling

- Vi bor i et område med store naturlige variasjoner. Det vil det også være i framtida. Vi har tidligere hatt mange år på rad uten noe særlig ekstremvær eller kraftig nedbør. Men den generelle trenden er at over tid øker temperaturen, og da får vi sannsynligvis også kraftigere nedbør. Vi forventer at det mønsteret skal fortsette, selv om usikkerheten alltid er stor, sier Ketil Isaksen.

stian.fyen@dagsavisen.no