Aktor, statsadvokat Jens Olav Sæther, i retten fredag. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Mener tiltalte er «en meget farlig mann»

SIGRID-SAKEN: Det er ingen tvil om at 38-åringen som er tiltalt i Sigrid-saken er meget farlig og at faren er stor for nye voldshandlinger hvis han får gå fri, mener aktor.

Aktoratet mener imidlertid at den 38 år gamle mannen ikke kan straffes for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16). Det er for stor tvil om han var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet, ifølge statsadvokat Jens Olav Sæther.

Situasjonen er tilsynelatende parallell med rettssaken mot Anders Behring Breivik, der de sakkyndige er uenige og tiltalte selv mener han er tilregnelig, men det er det flere forhold i Sigrid-saken som gjør at tvilen om tilregnelighet blir for stor, framholder Sæther overfor NTB.

Han la derfor ned påstand om at 38-åringen dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern da han avsluttet aktoratets prosedyre fredag formiddag.

Tidligere poengterte han at Sigrid-saken er så grov at retten ikke kan gjøre noe annet enn å bruke den strengeste straffereaksjonen norsk lov tillater, dersom 38-åringen blir vurdert som tilregnelig av retten.

– I så fall mener vi det eneste riktige er forvaringsdom på 21 år, med minstetid på ti år, som er lovens maksimum, sa han.

Dommerne suverene

Det er til sjuende og sist dommerne i Oslo tingrett som skal ta endelig stilling til bevisene og ikke bare bestemme seg for om de er tungtveiende nok til at 38-åringen hinsides tvil kan sies å være skyldig i drapet. Retten er også suveren i å vurdere bevisene som er knyttet til tilregnelighet.

Det betyr, som vi også så i saken mot Breivik, at retten kan falle ned på at tiltalte var tilregnelig – og at han dermed kan straffes – selv om aktoratet påstår utilregnelighet. To av de tre rettspsykiaterne som har vurdert 38-åringen falt under tvil ned på at han var tilregnelig på tidspunktet da Sigrid forsvant.

Den siste av de tre var ikke i tvil om at han var psykotisk, og at han var det før og etter den antatte gjerningstidspunktet også.

Åtte bevismomenter

Statsadvokat Nina Prebe mener åtte sentrale momenter i Sigrid-saken beviser utover all tvil at det er tiltalte som er 16-åringens drapsmann. Hun nær sagt hamret inn formuleringen «bortførte, drepte og dumpet» i sin prosedyre. Det samlede bevisbildet levner ingen reell tvil, konkluderte hun.

– Det er min oppgave å gi dere bevisene for at det var som han som gjorde dette, men det er ikke nødvendig for meg å bevise hvordan, sa hun.

Hun redegjorde for åtte sentrale bevismomenter, som holdt opp mot hverandre og i kronologisk rekkefølge danner et bilde hun mener er overbevisende nok til at retten forstår uten tvil at 38-åringen er gjerningsmannen.

Krever oppreisning

Bistandsadvokat Harald Stabell trakk paralleller til både Baneheia-saken, Faiza-saken og oppreisningsbeløpene etter 22. juli-tragedien, da han fredag argumenterte for at foreldrene til Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) må få 300.000 kroner hver i oppreisning.

Tiden det tok fra jenta forsvant til hun ble funnet og noen ble pågrepet, har likheter med Baneheia- saken. Oppreisningsbeløpet den gang lå over datidens normalbeløp. I Faiza-saken fant ikke retten grunn til å gå ut over normalbeløp fordi avdøde var 26 år gammel og dermed voksen, men det er ingen grunn til slik tvil i Sigrid-saken, ifølge Stabell.

– Hun var 16 år gammel da hun ble drept. Hennes unge alder må utvilsomt veie tungt, sier bistandsadvokaten.

Stabell fremmer også et krav på 250.000 kroner på vegne av Sigrids lillesøster, samt dekning av utgifter til gravferden. (NTB)