Mener NHO svartmaler situasjonen

Statssekretær Guro Angell Gimse (H) mener NHO-direktør Kenneth Stien bommer i sin kritikk av regjeringens AAP-innstramming og politikk overfor dem som står lengst unna arbeidslivet.

Fredag tok Kenneth Stien, direktør i NHO Arbeid og inkludering, et oppgjør med regjeringens politikk overfor dem som har vært i Nav-systemet lenge og som står lengst unna arbeidslivet. Han mener regjeringen bruker feil virkemidler for å nå målet om å få flere i jobb, og han er spesielt kritisk til innstrammingen i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP), som trådte i kraft 1. januar 2018. NHO-direktøren mener det er hevet over tvil at innstrammingen har ført til en rekke negative konsekvenser. Til Dagsavisen uttalte Stien:

– Mange som kunne kommet i jobb er blitt skjøvet over på uføretrygd, andre er blitt avhengig av sosialhjelp. Problemet er ikke løst, bare overført til andre budsjetter. Vi mener regjeringen må rydde opp og løse AAP-krisen, og det må gjøres nå, blant annet gjennom økt satsing på arbeidsmarkedstiltak.

Kenneth Stien, direktør i NHO Arbeid & inkludering.
Foto: Lene Sørøy Neverdal

Kenneth Stien, direktør i NHO Arbeid og inkludering. Foto: Lene Sørøy Neverdal

Guro Angell Gimse, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, mener Stien svartmaler situasjonen. Hun gjør det raskt klart at regjeringen ikke har noen planer om å gjøre endringer i AAP-ordningen.

– Vi står fast på at endringen var nødvendig. Innstrammingen har bare fungert i halvannet år, det er ikke lenge. Jeg skjønner at det er tøft å miste en ytelse man har hatt i mange år, men det har alltid vært slik at noen har endt opp på sosialhjelp. Dette skal være en midlertidig ytelse, men vi skal gjøre alt vi kan for å inkludere dem som blir stående utenfor arbeidslivet, og det må vi gjøre i samarbeid med landets bedrifter og offentlige virksomheter.

Inkluderingsdugnaden

Hun viser til regjeringens inkluderingsdugnad som ble lansert i fjor. Målet er å få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en i jobb. Regjeringen ønsker å satse mer på lønnstilskudd til bedrifter som vil være med på dugnaden. Stien i NHO mener lønnstilskudd kan fungere for dem som står nærmest arbeidslivet, men ikke for dem som trenger mest hjelp og bistand. Han mener regjeringen heller burde satse mer på arbeidsmarkedstiltak og tett oppfølging av den enkelte. Angell Gimse er ikke enig i analysen.

– Jeg synes han er veldig pessimistisk når det gjelder å bruke lønnstilskudd som virkemiddel. Det er masse forskning som viser at det er en god ordning. Vi trenger arbeidsmarkedstiltak og inkluderingsbedriftene, bare så det er sagt, men når vi ser at lønnstilskudd har en god effekt, vil vi satse mer på det, sier hun og legger til:

– Det er ikke slik at vi gir lønnstilskudd til bedriftene uten å følge opp, det skal kombineres med individuell jobbstøtte og mentorordninger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Færre tiltaksplasser

Stien i NHO mener det var helt feil av regjeringen å kutte i antallet tiltaksplasser i fjor. Han mener det er behov for 5.000 nye plasser og forventer at politikerne leverer når statsbudsjettet for 2020 legges fram. Angell Gimse mener det var riktig «å ta nivået ned».

– Vi vil fortsatt bruke arbeidsmarkedstiltak, og vi gjør det i stort monn, men behovet er ikke like stort når ledighetstallene går ned, sier Angell Gimse.

Stien mener AAP-mottakerne straffes av «systemfeil», og viser til lange køer i Nav-systemet og for dårlig oppfølging av den enkelte.

På spørsmål om hva regjeringen har gjort for å sikre at AAP-mottakerne får bedre og tettere oppfølging, svarer Angell Gimse:

– Mange Nav-kontorer har tatt grep for å avklare folk tidligere. Gjennom inkluderingsdugnaden har vi gitt mer i lønnstilskudd til bedriftene, satset på individuell jobbstøtte og mentorordninger. Vi har også økt tilskuddet til ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA).

– Har dere statistikk som viser at flere kommer i tiltak raskere og at AAP-mottakerne faktisk får tettere oppfølging?

– Det må vi komme tilbake til. Men min påstand er at Nav jobber godt og målrettet med å få avklart folk tidligere og at de også kobler folk til arbeidslivet tidligere enn før, sier Angell Gimse.

Støtter NHO-direktøren

Lise Christoffersen i Arbeiderpartiet støtter Kenneth Stien og NHO fullt ut. Partiet ønsker å reversere noen av endringene i AAP-innstrammingen, men har ikke fått flertall for forslaget i Stortinget.

– NHO har helt rett. Det de uttaler, er helt i tråd med forslagene vi har fremmet i Stortinget, sier hun og legger til:

– De setter fingeren på det som er kjernen i denne problemstillingen: Man løser ikke et systemproblem ved å svinge pisken over dem som trenger bistand til å komme i arbeid og straffe dem ved å ta fra dem livsgrunnlaget før de er ferdig avklart til arbeid eller trygd.

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap).
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lise Christoffersen er svært kritisk til regjeringens AAP-innstrammingen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Christoffersen mener det har vært et stort problem i mange år at AAP-mottakere må vente for lenge på tiltak og oppfølging. 

– Systemproblemene som NHO beskriver, ble åpenbare allerede i 2014 da de første hadde gått ut fireårsperioden etter at AAP ble innført i 2010. Det burde vært tatt tak i dette allerede da.

Ap-politikeren mener det var helt feil av regjeringen å kutte i antallet tiltaksplasser og opplyser at Arbeiderpartiet satte av midler til rundt 2.500 flere tiltaksplasser i sitt alternative budsjett.

– Dette er også i tråd med NHOs utspill, sier hun. 

Christoffersen er også enig med NHO-direktøren som mener det er behov for en klarere arbeidsfordeling mellom Nav og tiltaksarrangører som NHO Arbeid & inkludering. Til Dagsavisen uttalte Stien: 

– Den viktigste jobben Nav kan gjøre er å gjøre en god arbeidsevnevurdering så tidlig som mulig. Det burde være kjernevirksomheten. For den jobben kan ingen andre gjøre.