Trond Markussen. FOTO: NITO

Mener matteløftet er halvhjertet

20 millioner kroner for å styrke realfagene, er langt fra nok, mener NITO.

Fredag kunne Dagsavisen opplyse at 64 kommuner nå konkurrerer om en pott på 20 millioner kroner som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har satt av for å styrke matematikk-og naturfagopplæringen, helt fra barnehagenivå og opp gjennom grunnskolen.

Les saken her: Mer matte for de minste

Bare mellom 20 og 35 av de 64  kommunene, vil få innvilget sitt ønske om å bli såkalt realfagskommune. Det tilsier at de fleste kommunene fort bare kan få noen hundre tusen kroner hver.

– En styrking av denne undervisningen vil øke sjansen for at flere tør og vil ta realfag, og til syvende og sist kan en del av dem ende opp som ingeniører, fortsetter Markussen.

– Lite på hver

– Vi skulle gjerne ha ønsket oss at kunnskapsministeren hadde puttet mer penger i potten. Det er begrenset hva man får til av et løft for realfagene, ved blant annet å heve lærernes kompetanse, med de pengene det nå er snakk om, sier Trond Markussen, president i NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

NITO er med sine 77.000 medlemmer, landets største organisasjon av sitt slag.

– Vi er alltid for ting som kan løfte fram realfagene, og når kommunene nå har vist så stor interesse for å være med på dette, har man en ypperlig mulighet til å komme i gang med en positiv innfallsvinkel til realfagene tidlig i livet, sier Markussen.

– Stort behov

– Det er kjempeflott, for det er allerede et stort behov for flere ingeniører, ikke minst i kommunene.

– Hvor mye mer penger burde kunnskapsministeren ha brukt på realfagskommunene?

– Hvis det bare blir en halv million kroner på hver av kommunene som får penger, vil det bare være starten på noe. Det kan ikke bli en omfattende satsing når det bare er snakk om slike beløp, svarer Markussen.