ADVOKAT: Bente Oftedal Roli er seksjonsleder på Fri rettshjelp i Oslo. FOTO: MARTE GJÆRDE

Mener mange kastes ut uten grunn

Mange kan havne på gata urettmessig fordi de ikke får hjelp når borettslaget vil kaste dem ut.

Det mener seksjonsleder Bente Oftedal Roli ved Fri rettshjelp i Oslo.

I går omtalte Dagsavisen saken til Daniel Feyisa, Frehiwot Demse og deres to barn, som har fått varsel om utkastelse og pålegg om å selge boligen fra Ammerudkollen borettslag etter klager fra én nabo.

 

Strenge krav

Fri rettshjelp-kontoret i Oslo ga juridisk bistand i til sammen 427 boligsaker i fjor. Saken er slett ikke unik i denne kategorien, sier Oftedal Roli.

- Vi hadde i hvert fall 14 tilsvarende saker i fjor, som gikk på tvangsbegjæring om salg, sier hun.

Resten dreier seg blant annet om oppsigelse av leieforhold - 160 saker var ulike former for utkastelse. Seksjonslederen sier sakene som regel løser seg når folk får juridisk hjelp, ved at styrene gir seg, men at mørketallene kan være store.

- Problemet er jo at folk ikke vet hva de skal gjøre når dette skjer dem. De tør ikke gå til advokat fordi det er dyrt, og når de kommer hit er det ofte for sent, for da har de oversittet alle frister. Vi vet ikke hvor mange som kan ha vært i samme situasjon, som rett og slett har blitt husløse, henvist til kommunen for midlertidig husvære. Og igjen - hva det koster kommunen, sier Oftedal Roli.

- Styret i borettslag har ikke fri adgang til å fatte slike vedtak. Det bør være gjentatte klager, flere klagere, og klagene skal gå over tid for at det regnes som saklig grunnlag for utkastelse. Det er strenge krav, fastslår hun.

 

Skremmende brev

Hun tror mange blir skremt av at brev med tvangspålegg kommer fra borettslagenes forretningsfører - i Oslo ofte boliggiganten Obos.

- Det er den berømte header-effekten. Alle som får brev med Obos-logo blir redde. Det er viktig å få fram at det ikke er Obos som gir pålegget, men borettslaget, og at man må protestere, sier hun.

Fri rettshjelp-kontoret Oftedal Roli leder, er landets eneste. I andre byer har prøveprosjekter vist et stort behov for juridisk «førstelinjetjeneste», blant annet i boligsaker. Mange av brukerne er folk som ellers ikke ville oppsøkt advokat.

- Det er ikke nok å ha rett, du må få rett også. Og at folk vet altfor lite om rettighetene sine som leietaker eller andelseier i borettslag er et problem, sier hun.

ingrid.hvidsten@dagsavisen.no