Norske eksperter er skeptiske til Sylvi Listhaugs valg av metode for å avdekke prisforskjeller mellom Norge og Sverige. FOTO: ARNE OVE BERGO

Mener Listhaug tråkker i salaten

MATVAREPRISER: I går kunne Sylvi Listhaug avsløre store prisforskjeller mellom matvarepriser i Norge og Sverige. Norske eksperter er på sin side lite imponert over landbruks- og matvareministerens arbeid.

Over tre sider i VG i går presenterte landbruks- og matvareminister Sylvi Listhaug en sammenligning av priser på tollfrie matvarer mellom Norge og Sverige. Undersøkelsen ble gjort ved å sammenligne priser fra norske matvarer med priser på Nordby-senteret, og viste at noen dagligvarer kan være opp til tre ganger så dyre i Norge som i nabolandet. Funnet var «totalt uholdbart» ifølge Listhaug da. Norske eksperter er på sin side lite imponert over Listhaugs innsats.

 

Undrer på harrytur

- Dette framstår mer som interessante anekdoter enn som noe man burde fatte politiske beslutninger på.

Det sier Ivar Pettersen, seniorforsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Han sier det er problematisk dersom denne undersøkelsen er noe Listhaug vil benytte som politisk argument mot matvarekjedene.

- Det er altfor tynt. Undersøkelsen tar blant annet ikke høyde for hvilke enkeltvarer som er mer prissensitive i Norge enn i Sverige, som jo vil ha stort utslag på summen. Dessuten er det det totale prisnivået som er interessant, ikke prisen på enkeltvarer, sier han.

Pettersen sier det er fint å rette fokus mot eventuelt uforholdsmessige store prisforskjeller, men at metoden som her er blitt brukt, er gal.

- Jeg undres over at Listhaug har sendt departementsansatte på harrytur. I denne sammenhengen er det også viktig å stille spørsmål ved hva slags tillit myndighetene har til Konkurransetilsynet. Der er jo de som skal plukke opp at matvarekjedene eventuelt driver med urettmessige prispåslag eller usynlig prissamarbeid, sier han.

 

Relativt lavere utgifter

Pettersen får støtte av Randi Lavik ved Statens Institutt for forbruksforskning. Lavik forsker på grensehandel, pris og konkurranse.

- Dette er jo strengt tatt gammelt nytt og det er rart dersom disse funnene virkelig har overrasket Listhaug, sier hun.

- Dessuten er kostnadsstrukturene i Norge annerledes enn i Sverige. Vi har et mye høyere lønnsnivå enn i Sverige, og driftskostnadene her er høyere, sier hun.

Undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå viser at selv om prisene på matvarer i Norge sammenlignet med resten av Europa er høye, så bruker vi nordmenn en stadig mindre andel av lønnen vår på mat. I 1995 brukte vi 15,8 prosent av inntekten vår på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, mens andelen var redusert til 12,7 i 2011.

- Er det da fruktbart å sammenligne svenske og norske prisnivåer og mene de er «totalt uholdbare»?

- Nja, det blir som å sammenligne norske priser med et hvilket som helst annet land med andre forutsetninger for å sette priser. Å bruke Nordby-senteret som utgangspunkt for sammenligning er også et kritikkverdig grep, i og med at prisene der er lavere enn ellers i Sverige. Jo nærmere grensen man kommer, jo lavere blir prisene, sier hun.

 

Kunne vært interessant

Bent Sofus Tranøy, professor ved Markedshøyskolen og medlem av Matkjedeutvalget i 2011, syns på sin side at det er bra at Listhaug retter et kritisk søkelys mot norske matvarekjeder. Men måten hun har gjort det på, mener han i likhet med sine kolleger at er «helt på trynet».

- Dette er åpenbart en omdømmekamp i det offentlige rom mellom Listhaug og matvarekjedene, sier han.

Tranøy sier strategisk prissetting i kjedene absolutt kan forekomme og at dette er viktig å være obs på. Han mener også at det å sammenligne priser på importerte varer mot Sverige potensielt kunne ha gitt et grunnlag for videre nysgjerrighet for prisdannelsen.

- Men da måtte det ha blitt gjort med klokskap og visshet om prisforutsetningene. Først da kunne dette ha vært interessant, sier han.

 

Syns det er for dyrt

Tross kritikken mener landbruks- og matministeren selv at undersøkelsen fremdeles er god.

- Jeg syns absolutt at matvareprisene i Norge er altfor høye. Og jeg mener denne undersøkelsen viser at det er langt mer enn bare landbrukspolitikk som fører til de høye prisene, sier Listhaug til Dagsavisen.

Listhaug sier hun har tillit til at Konkurransetilsynet også passer på matvarebransjen.

- Men vi ser nå på konkurranse-situasjonen og hvordan vi kan legge til rette for økt konkurranse i bransjen, slik vi mener er nødvendig, sier hun.

oda.faremo.lindholm@dagsavisen.no