En smilende mulla Krekar ankom tirsdag morgen rettsmøtet i Oslo tingrett i forbindelse med begjæring om å oppheve politiets beslutning om tvungent oppholdssted på Kyrksæterøra. Saken føres i lokalene til Borgarting lagmannsrett. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Mener Krekar-instruksen holder vann

Instruksen som regjeringen vil bruke for å få sendt mulla Krekar ut av Oslo, er riktig, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

– Vi har foretatt våre vurderinger i forhold til grunnloven og menneskerettighetene. Vi mener den holder vann, hvis ikke hadde vi ikke lagt fram instruksen. Nå skal domstolen vurdere om vår vurdering er riktig. Jeg mener den er riktig, sa Anundsen til pressen i Vandrehallen på Stortinget tirsdag formiddag.

Samtidig var Oslo tingrett i full gang med behandlingen av advokat Brynjar Melings påklaging av Oslo-politiets vedtak om å tvangsflytte Krekar til et asylmottak i Kyrksæterøra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag etter han ble løslatt fra fengsel sist søndag.

Vedtaket kom etter at justisminister Anundsen instruerte politiet om å vurdere å pålegge personer som Krekar et bestemt bosted og meldeplikt.

Anundsen peker på at det er forskjell mellom den generelle instruksen og politiets vedtak i Krekars tilfelle.

– Den generelle instruksen gjelder flere, men det er politiet som i hvert enkelt tilfelle må foreta en konkret vurdering, sier Anundsen.

Regner med anke uansett utfall

Hva Oslo tingrett bestemmer seg for når det gjelder tvangsflyttingen av mulla Krekar, vil ikke bli kjent tirsdag.

Tingrettsdommer Oddmund Svarteberg regner med at rettens avgjørelse av klagen på vedtaket om å tvangsflytte mulla Krekar vil bli anket, uansett utfall.

I tingretten holdt advokat Brynjar Meling en lang innledning om vedtakene som er knyttet til saken.

Han tok opp spørsmålet om Krekar utgjør en fare for rikets sikkerhet, noe flere rettsinstanser har kommet fram til, og ba retten vurdere om den kan se bort fra disse vurderingene.

Meling varslet da han ankom tingretten at han vil holde to innlegg på til sammen et par timer.

– En del av de spørsmålene retten skal ta stilling til i dag, vurderes for første gang, poengterte han.

Meling varslet at han vil vise til britisk rett, som har behandlet tvangsbosettinger han mener er sammenlignbare med Krekars sak. Der ble en reisevei til familien på to timer sett på som menneskerettighetsstridig.

Retten har opplyst at saken behandles som et fengslingsmøte. Dermed er det i utgangspunktet referatforbud, men dette er altså nå opphevet.

Har godt håp

Mulla Krekar kom til rettslokalet i følge med Meling. Før de gikk gjennom sikkerhetskontrollen utenfor rettssalen, sa advokaten at han har et godt håp om utfallet av rettsbehandlingen, og at han ser fram til å få presentert sin klients syn.

– Jeg snakker ikke, var Krekars korte kommentar til pressen da han ankom rettslokalet i et grått antrekk og et av sine karakteristiske hodeplagg. (NTB)

 

 

– Han er en konfliktentreprenør

Politiets sikkerhetstjeneste beskriver i sin trusselvurdering mulla Krekar som en «konfliktentreprenør».

Det fremgikk av PSTs vurdering av sikkerhetsrisikoen som politiadvokat Vegard Rødås la fram i Oslo tingrett tirsdag.

Selv om Krekar ikke har hatt tilgang til internett under fengselsoppholdet, har han fortsatt en sterk stilling i enkelte miljøer. Det fryktes også at han vil få en slags martyrposisjon som følge av fengselsoppholdet, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Rødås varslet at han vil gå gjennom deler av dokumentet som ikke kan gjengis offentlig, men han tok den ugraderte informasjonen først. Den fikk han fra PST seint mandag kveld.

Sikkerhetstjenesten vurderer Finnmark og Troms som uhensiktsmessig med tanke på besøk fra Krekars familie og anser at det kunne ses på som en overreaksjon. PST konkluderer med å anbefale at Krekar plasseres på Jarlen mottak i Kyrksæterøra i Hemne kommune. Det er også lagt vekt på avstand fra flyplasser.

– Det må ikke minst ses i lys av oppblomstringen av et radikalt miljø blant annet i Østfold, redegjorde Rødås.

PST mener at Krekars posisjon ikke er vesentlig svekket og antar at han vil gjenoppta aktiviteten. Sikkerhetstjenesten utelukker ikke at mullaen har styrket sin stilling som en følge av rettssakene og dommen mot ham. (NTB)