Frp-leder Siv Jensen mener saken framstår som underlig og sier Faremo nå framstår som en svekket justisminister.

Mener Faremo utviser dårlig lederskap

Justisministeren har ikke opptrådt tillitvekkende i saken som førte til politidirektør Mælands avgang, mener Frps leder Siv Jensen.

– Måten Fremo har håndtert saken på, vitner om dårlig ledelse, sier Jensen til NTB

Frp-lederen mener saken framstår som underlig og sier Faremo nå framstår som en svekket justisminister.

– Budskapet vi fikk gjennom hele dagen torsdag, var at politidirektøren nå ville ta grep for å rydde opp. Så får vi plutselig vite at Grete Faremo har fått sin habilitet vurdert og at politidirektøren går av. Jeg lurer på hva som er skjedd, og har mistanke om at det ligger mer bak som ikke er kommet fram, sier Jensen.

Hun mener også håndteringen kan være aktuell for en gjennomgang i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Komiteen kan se nærmere på det i en større sammenheng dersom de beslutter å opprette sak om forhold som er tatt opp i 22. juli-kommisjonens rapport, sier Frp-lederen.