Mener Dale må på banen

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har ikke gjort nok for å hjelpe tørkerammede bønder, mener Per Olaf Lundteigen (Sp).

– Landbruksministeren har vært på Tour de France. Det er typisk. De har vært på ferie, hele gjengen, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).

Den verste tørkesommeren siden 1947 har rømmet bønder over hele Sør-Norge. Tørken har ført til fôrmangel, og flere dyr må leveres til slakt.

Lundteigen er ikke fornøyd med landbruksminister Jon Georg Dales (Frp) for å hjelpe kriserammede bønder. Det er heller ikke Arne Nævra, landbrukspolitisk talsperson i SV.

– Dale har foreløpig vært passiv. Alt tyder på at tiltakene så langt er for smått. Spørsmålet er om han klarer å få møtt jordbruksorganisasjonene samlet for å få til nasjonale tiltak som hjelper, sier Nævra.

Han viser til at landbruksministeren nylig åpner for å reforhandle deler av jordbruksavtalen som følge av tørken.

– Jeg ser ingen grunn til at det skal utsettes. Alt tilsier at denne situasjonen krever en revidering av jordbruksforhandlingene, mener Nævra.

Vil ha krisemøte

Fra 13. juli innførte Landbruks- og matdepartementet nulltoll for import av høy og halm. I tillegg skal bønder som slår korn og lager grovfôr, likevel få arealtilskudd for korn.

Lundteigen mener disse tiltakene ikke monner, og ber statsråden samle representanter for næringen til et krisemøte.

– Det er opplagt at det er mye som må diskuteres. Omsetningsavgiften på kjøtt blir en svær kostnad for bøndene. I tillegg blir det en stor kostnad å fryse inn kjøtt. Og hva skal man gjøre med kvotene på melk? Skal de endres? Hvordan skal man regne ut avlingsskadeerstatning på grasskade? ramser han opp.

Også Senterpartiets landbrukspolitiske talsperson, Geir Pollestad, etterlyser nye tiltak for å hjelpe bøndene.

– På kort sikt må vi unngå stor nedslakting av dyr. Vi mener det trengs ordninger for å få fraktet fôr for eksempel fra Nord-Norge til Sør-Norge, sier han.

Nævra mener det bør vurderes et importvern for kjøtt, slik Merete Furuberg, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag, tok til orde for i Dagsavisen nylig.

– I tillegg bør det startes kampanjer for å få de som spiser kjøtt til å spise mer norsk kjøtt. Det bør ikke være opp til bondeorganisasjonene å gjøre dette alene. Dette er en rikspolitisk sak, som statsråden bør ta tak i, sier han.

Ber om tiltak

– Dette er den største krisen som har rammet norsk jordbruk siden krigen. Da må myndighetene være villige til å stille opp med ekstraordinære midler, sier Anton Christian Smedshaug, daglig leder i Agri analyse.

I onsdagens Dagsavisen sa Smedshaug at fôrkrisen kan føre til mangel på melk i butikkene.

– Risikoen for det er økende, slik tørken ser ut nå. Vi er bare midt i juli. Under tørken i 1947 kom det ikke regn for i september. Det kan skje igjen, sier Smedshaug.

Han understreker at det er mulig å få tak i fôr, blant annet gjennom import fra Nord-Amerika og Island eller å bruke kraftfôr med mer fiber. Det er kostnadene som avgjør, sier han.

– Hvordan situasjonen utvikler seg avhenger av hvilke tiltak landbruksminister Dale er villig til å sette inn for å sikre bøndenes kjøpekraft, sier Smedshaug.

Han anslår at fôrkostnadene for et gjennomsnittlig bruk i år kan komme på mellom 300.000 og 400.000 kroner mer enn i et normalår.

– Da snakker vi om bønder som må bruke hele normaltinntekten på fôrkjøp, sier Smedshaug, som mener Dale har lagt seg på et minimumsnivå av tiltak.

– Det er relativt enkelt å fjerne toll på høy. Det er jo ikke rare tiltaket når man tenker på situasjonens alvor, sier Smedshaug.

Han mener myndighetene må være med på å dekke innenlands transport av fôr fra Nord-Norge og Trøndelag til Sør-Norge. I tillegg mener han bønder bør få økonomisk støtte til å håndtere kostnadene som følger med økt lagring av nedfrysing av kjøtt.

Det bør også gjøres en gjennomgang av såfrø- og såkornsituasjonen, mener Smedshaug.

– Det vil bli store behov i hele Nord-Europa for å fornye grasarealene, så det kan bli kamp om frøene og såkornet. Det vil avgjøre mye av neste års fôrtilgang, sier han.

– Har tatt grep

– Vi vurderer forløpende hvordan vi kan bidra til å dempe de negative konsekvensene tørken har for norske bønder. Derfor har vi tatt mange grep, som har blitt godt mottatt, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til Dagsavisen.

– Det er en krevende situasjon for bøndene nå, og vi vurderer løpende om det er tiltak som bør gjennomføres på kort og lang sikt. Jeg registrerer at verken Smedshaug, Nævra eller Lundteigen bidrar med et eneste forslag som vil avhjelpe den akutte situasjonen. Regjeringen har derimot gjennomført flere viktige grep, og vil samarbeide med Bondelaget for å håndtere dette best mulig, sier Dale.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ellers er det helt korrekt at jeg har brukt to dager i Frankrike denne uken sammen med Artic Race of Norway, for å lære hvordan Tour de France legger til rette for at franske bønder kan profilere sine unike produkter. Målet er at vi framover skal få til noe av det samme i Artic Race, som er distribuert i 190 land. Det vil styrke markedet til norsk jordbruk om vi får til det. Derfor prioriterer jeg også det, sier Dale.