AUF-leder Eskil Pedersen med advokat John Christian Elden og generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, i rettssal 250 på rettens siste dag fredag morgen

Mener Breivik utvilsomt er gal

- Det er ingen tvil om at han er sinnssyk. Men om han er tilregnelig skal ikke jeg avgjøre, sier AUF-leder Eskil Pedersen.

AUF-lederen skiller klart mellom sin oppfatning av personen som en gal mann – og om samme mann var psykotisk i straffelovens forstand 22. juli. Etter ti uker med rettsforhandlinger, hvor dette spørsmålet har stått sentralt, mener Eskil Pedersen at rettsstaten har bestått sin prøve.

– Selvfølgelig er han gal. Man kan ikke drepe 77 mennesker og være frisk. Men om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke, er det verken du eller jeg som skal bestemme. Det er det domstolen som må ta stilling til, og det har jeg full tillit til at den gjør på en korrekt måte, sier Pedersen til NTB.

Overvar siste dag

Han var fredag i Oslo tingrett for å følge terrorrettssaken siste dag og medgir at det kanskje kan føles tomt og rart når saken ikke lenger er på toppen av nyhetssendingene og på avisforsidene. Men grunnleggende sett er det bra at terror og Breivik ikke representerer normaltilstanden i samfunnet, argumenterer han. For ham og AUF er det politisk aktivitet, herunder kamp mot Breiviks ekstreme holdninger, som skal representere normaltilstanden.

– Jeg husker veldig godt da 22. juli plutselig etter noen måneder ikke lenger var hovedsaken. Det føltes rart. Vi kommer nok til å få litt av den samme følelsen igjen når medieoppmerksomheten som har vært rundt rettssaken forsvinner. Selv om det kan føles tungt, vil vi alle sammen forstå at dette er noe vi må akseptere og at det er grunnleggende bra, sier han.

Mange milepæler

– Vi har passert mange milepæler siden 22. juli i fjor. Vi har arrangert begravelser, drevet valgkamp og politisk aktivitet. Så denne rettssaken, som har vært en prøve alle aktørene har bestått, og snart skal vi ha ettårsmarkeringen. Sakte, men sikkert har disse milepælene bidratt til å skape rom for aktivitet. Sånn hjelper det også å bli ferdig med rettsprosessen, sier han.

Påstanden til forsvarer advokat Geir Lippestad, som markerer starten på slutten av terrorrettssaken, var som ventet, sier Eskil Pedersen. Men han vil ikke ta stilling til om det er mulig å straffe den terrortiltalte massemorderen strengt nok.

– Det vil nok alltid bli stilt spørsmål ved om det finnes strenge nok straffer, men det er ikke opp til meg å svare på det. Vi må forholde oss til de lovene vi har, sier Pedersen. (NTB)