Våtmarksfugler slik som hvitkinngåsa, er blant artene som står i fare for å miste leveområder.

Mener at fuglene kan flytte seg

Mens Høyre-politiker ber fuglene flytte seg, ønsker SV hurtig vern.

 

Mandag skrev Dagsavisen at det ifølge regjeringen kan ta minst to-tre år før viktige fugleområder blir vernet. Før den tid kan flere slike områder bli bygd ned, frykter Norsk Ornitologisk Forening.

Les saken her: Fjærkledde må vike i fjæra

– Kan flytte seg

Brekstadfjæra i Ørland kommune er ett eksempel på det. Her har regjeringen nå prioritert kommunens ønske om mer næringsareal.

– Fuglene i Brekstadfjæra kan flytte seg noen meter bort til Bruholmen, sier Høyres stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten, til Adresseavisen om dette.

SVs stortingskandidat for Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken, har liten sans for forslaget.

– Regjeringens tillatelse til å bygge ned Brekstadfjæra er bare nok et eksempel på regjeringens neglisjering av viktige miljøhensyn. Det haster med å sikre viktige våtmarksområder. Slike områder har vært utsatt for sterk nedbygging. Og det er ikke slik enkelte stortingsrepresentanter fra Høyre tror, at fuglene bare kan fly til nye områder, sier Haltbrekken.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Spørsmål til Helgesen

Også Haltbrekkens partifelle, Heikki Eidsvoll Holmås, er opptatt av Brekstadfjæra, går det fram av et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

– Nylig ga regjeringen tillatelse til utfylling av Brekstadfjæra (...). Området er et viktig fugleområde. I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «Natur for livet», imøteså energi- og miljøkomitéen at det ble gjennomført fylkesvise prosesser for suppleringsvern, for å dekke opp manglene i dagens verneområder (...). Hva gjør statsråden for å forhindre nedbygging av viktige fugleområder til utvidet vern er på plass? spør Holmås.

Da Dagsavisen var i kontakt med departementet om denne saken, fikk vi til svar at det er Miljødirektoratet som nå har fått i oppdrag å planlegge vernearbeidet.