Grete Faremo ba om en vurdering av egen habilitet, i forbindelse med at hun trolig ville be politidirektør Øystein Mæland om å gå.

Mæland kom Faremo i forkjøpet

Justisminister Grete Faremo hevder at hun ikke vurderte å gi politidirektøren sparken.

I et brev fra Justisdepartementet kommer det fram at justisministeren hadde planer om å sparke politidirektør Øystein Mæland.
«Så vidt vi forstår, inkluderer saken spørsmål om departementet skal gå inn for at politidirektørens tjenesteforhold skal avsluttes», skriver lovavdelingen i brevet som blir gjengitt av VG.

Skulle møtes i dag

Avisen skriver at mye tyder på at et møte mellom Faremo og Mæland som var avtalt i dag, skulle dreie seg om at Mæland skulle ut av stillingen som politidirektør.

Men på en pressekonferanse fredag framholdt justisminister Grete Faremo at hun aldri vurderte å gi Øystein Mæland sparken som politidirektør.

– Jeg har ikke vært der at jeg har vurdert om folk må gå i ledelsen i politiet, heller ikke Øystein Mæland. Men jeg kunne heller ikke utelukke slike utskiftninger, fortalte justisministeren.

Faremo sa at hun aldri tidligere hadde vurdert seg som inhabil i sitt forhold til politidirektøren – heller ikke at hun ble utnevnt som justisminister.

Habilitetsvurdering

Men alvorligheten i 22. juli-kommisjonens kritikk av politiet gjorde det nødvendig å be lovavdelingen i Justisdepartementet om å foreta en habilitetsvurdering.

– Da lovavdelingen sa at jeg var nær opp mot inhabil, valgte jeg å erklære meg inhabil. Jeg orienterte fungerende statsminister Bård Vegar Solhjell om min beslutning, og jeg ba departementsråd Tor Sagli i Justisdepartementet om å orientere Mæland så raskt som mulig. Jeg orienterte selvfølgelig også statsminister Stoltenberg, sa Faremo.

Faremo sa hun fredag hadde en samtale med Mæland. Hun beskrev situasjonen som «tunge dager for oss begge»

Hun ) vil ikke svare på spørsmål om andre personer må gå av, for eksempel departementsråd Ingelin Killengreen.

Den tidligere politidirektøren er i dag departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

– Jeg syns ikke det er naturlig å spekulere i det i dag. Jeg har fått avklart min egen habilitet i tjenstlige spørsmål når det gjaldt Øystein Mæland. Han har selv valgt å fratre sin stilling, og jeg syns ikke det er riktig å kommentere personspørsmål utover det, sa Faremo.

– Er Ingelin Killengreen fredet i sin stilling?

– Jeg kommenterer ikke personspørsmål utover det jeg allerede har sagt, sa Faremo bryskt.