Streikefaren er fortsatt stor i Norwegian, men fordi Parat må varsle om eventuell streik med fire dagers varsel kan flystreiken tidligst være i gang fra fredag morgen.

Meklingsstart for Norwegian

STREIKEFARE: I dag begynte den tvungne meklingen mellom Norwegian, NHO og Parat hos Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er satt til midnatt tirsdag.

Den umiddelbare streikefaren er over ettersom arbeidstakerorganisasjonen Parat fredag valgte å ikke varsle om plassfratredelse fra onsdag morgen.

Årsaken til dette er at Norwegian ønsker en egen mekling for de kabinansatte i Danmark, og ettersom Parat anser de norske og danske medlemmene som én enhet, vil en eventuell konflikt måtte starte samtidig i de to landene.

Men streikefaren er fortsatt stor. Parat må varsle om eventuell streik med fire dagers varsel.

Hvis Riksmekleren ikke klarer å få til en avtale mellom partene innen fristen tirsdag, kan Parat melde om plassfratredelse. Det betyr at en streik blant de kabinansatte tidligst kan settes i verk fredag.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud har tidligere sagt til NTB at meklingen er krevende, men at det er opp til Norwegian å finne løsningen.

Parat krever blant annet at de kabinansatte i Norge og Danmark fortsatt skal ha felles tariffavtale, at lønnsutviklingen skal være i tråd med resten av samfunnet og at det må ryddes opp i det som Parat kaller for «pensjonskaoset».