Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg var svært fornøyd med vedtaket om å lage en bygdemiljøpakke for distriktene.

MDG vil bygge hurtigtog mellom storbyene og ladestasjoner i distriktene

Tog står sentralt i MDGs samferdselspolitikk. Til de som ikke kan ta toget, tilbyr de storskala utbygging av ladestasjoner.

 

De grønne vil fase ut salg av fossilbiler innen 2020, kutte klimagassutslipp fra flytrafikken, og prioritere kollektiv gods- og nyttetrafikk på veiene. Sistnevnte vil de helst ikke bygge så mange flere av..

Hovederstatteren er tog. Blant de mer utsvevende punktene som ble vedtatt i under samferdselsdebatten på landsmøtet lørdag, er forslaget om å utrede en hyperloop – et slags vakuumtog – mellom Oslo og København.

Forslaget vil koste 150 milliarder kroner, dersom man antar at det har omtrent samme ramme som prosjektet mellom Helsinki og Stockholm. Blir det ikke noe av, koster selve utredningen mellom 10 og 15 millioner.

–    Jeg tror dette blir et plussprosjekt. Man utvikler samtidig en økonomisk superregion med stopp imellom som vil påvirke eiendomsutviklingen og skape verdier i disse områdene, sier annenkandidat for MDG i Oslo, Per Espen Stoknes, til NTB.

Les også: Stadig flere vil ha solenergi

Distriktsmiljø

I tillegg skal togreisetiden mellom Oslo og Bergen og Oslo og Trondheim reduseres, og høyhastighetsbaner skal bygges mellom de store byene.
Flere av lokalpolitikerne i partiet var imidlertid mer moderate når de snakket om utfasing av fossilbiler og lavere fartsgrenser.

Spørsmålet for både dem og mange av partiets potensielle velgere er hva de vil gjøre for distriktene, der tog for mange ikke er et alternativ.

– I neste stortingsperiode må vi få på plass en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner, med tiltak som leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner, sier Toine Sannes, stortingskandidat for Nordland MDG.

Pragmatisk

Partiet ønsker med dette vedtaket å tydeliggjøre at de ikke vil være i veien for folk som må kjøre bil til jobben.
Når busser går sjelden og kollektivtransport ikke er mulig, skal folk selvfølgelig få kjøre bil. Også vanlig fossilbil er greit der man ikke får bygget ladestasjoner, påpeker Sannes.

Oslo-byråd Lan Marie Berg mener det er viktig for partiet å tydeliggjøre dette skillet, ettersom mange tror MDGs samferdselspolitikk for byene også gjelder for distriktene.

– Sånn er det selvfølgelig ikke. Klimaløsningene er lokale, og grønn samferdselspolitikk handler om å gjøre det enklere for folk flest. Da er det ulike løsninger for by og bygd, sier hun til NTB.

Statens regning

Partiet vil flytte kollektivtrafikken tilbake i statens eierskap. Konkurranseutsettingsprosjektet i jernbanen skal reverseres, og i partiprogrammet står det at 80 prosent av kollektivinvesteringer i storbyene skal finansieres av staten.
Alt dette skal skje samtidig som partiet blant annet vil fase ut olje og gass i løpet av 15 år – fem år raskere enn det programkomiteen foreslo.

Pengene vil partiet få gjennom å bygge nye grønne arbeidsplasser og næringer som skal erstatte oljenæringen, samt «en viss økning» i skatter og avgifter.

– Innbetalingen til fellesskapet vil måtte bli noe økende i årene fremover, fordi vi må gjennom en samfunnsendring hvor det offentlige må investere mye. Men vi ser det som en overgangspolitikk til et skattenivå som ikke nødvendigvis trenger være noe høyere enn i dag, sa MDG-toppen Rasmus Hansson til NTB i forkant av landsmøtet.

Landsmøtevedtak

Her er noen av de andre vedtakene fra MDGs-landsmøte: 

* MDG vil at Norge skal fase ut olje og gass i løpet av 15 år. Det er fem år kortere enn det tidligere målet.

* Samtidig vil partiet kvitte seg med store deler av biltrafikken. Innen 2020 skal alle nybiler som selges være fossilfrie, og i løpet av stortingsperioden skal biltrafikken i storbyområdene reduseres med minst 20 prosent.

* Partiet vil prioritere tiltak som kan gi rask reduksjon i klimagassutslippene fra flytrafikken.

* Tog blir en viktig erstatter. Partiet vedtok at de vil utrede mulighetene for å bygge en hyperloopbane mellom Oslo og København. Høyhastighetsbaner skal også bygges ut mellom de store byene i Norge.

* Partiet vil stanse konkurranseutsettingen av togdrift på norske skinner og etablere ett togselskap som har ansvar for både skinner og tog.

* Der det ikke er muligheter for tog, ønsker partiet å etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport. Blant tiltakene er leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner. (NTB)