REAGERER: – Det er fellesskapet som taper når enkeltpersoner forsøpler og kjører ned flotte turområder, sier MDGs Per Espen Stoknes. FOTO: NTB SCANPIX

MDG: Lovverket bør gjennomgås

Det bør vurderes om det er nødvendig å øke strafferammen for lovbrudd i naturen, mener MDG.

 

– Når det gjelder alvorlig naturkriminalitet bør vi gå gjennom lovverket for å se om det er hull og om strafferammen bør skjerpes på noen områder, sier Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant for MDG.

Les også: Tar seg til rette i vernet natur

– Kraftige sanksjoner

– Når vi ser at naturen vår blir stadig mer truet og belastningene stadig blir større, må vi tørre å svare med kraftige sanksjoner mot folk som driver med naturkriminalitet, eller tar seg til rette med motorferdsel eller hyttebygging i naturområder som skal forbeholdes friluftsliv og dyreliv, fortsetter Stoknes.

I likhet med førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim, er han ikke fornøyd med hvordan kommunene forholder seg til naturvern.

– Vi har et regelverk som er ment å beskytte naturen og friluftslivet, men som mange kommuner velger å ignorere helt systematisk ved å gi unntak. Smutthullene som var ment for å unngå urimelige utslag i spesielle tilfeller, brukes som blankofullmakt for utbygging. Dette gjelder for eksempel nedbygging av strandsonen, hvor det gis dispensasjon i åtte av ti saker.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Lov om nærnatur

Stoknes tror ikke at det nødvendigvis må stor lokal innsats til for å skjerme viktige naturområder på en bedre måte.

– Mye kan løses med økt skilting, informasjon, oppfølging og kontroll av hvordan friområder faktisk brukes, blant annet til motorferdsel, og tydeligere oppfølging av sakene som avdekkes.

MDG er også opptatt av å beskytte flere naturområder enn hva som er tilfellet i dag. I fjor høst fremmet partiet forslag om «en lov om nærnatur i stor og liten skala som gir varig vern av områder som er viktige for friluftsliv og naturopplevelser i nærheten av der folk bor». Energi- og miljøkomiteen kommer snart med sin innstilling til forslaget.