Mattilsynet skal granskes etter skandale

Stortinget slutter onsdag enstemmig opp om at Mattilsynet må granskes etter skandalerapporten om en minkfarm i Rogaland.

Rapporten inneholdt feilaktige opplysninger om pelsdyrfarmen, og Mattilsynets direktør Harald Gjein trakk seg i kjølvannet av saken.

Senterpartiets Geir Pollestad, som er leder i næringskomiteen, fremmet forslaget og sier den konkrete saken i Rogaland var bakgrunnen for ønsket om en ekstern granskning.

– Jeg er opptatt at vi skal ha et mattilsyn som kan gripe inn effektivt når det er brudd på lovverket. Men jeg er også opptatt av at vi skal ha et mattilsyn som matprodusentene oppfatter som en samarbeidspartner og rådgiver, sa han i Stortinget onsdag.

– Derfor må denne prosessen ende i merkbare forbedringer ute i felt, til beste for folk flest og matprodusenter.

«Stortinget ber regjeringen om å iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor», heter det i forslaget Stortinget slutter seg til. (NTB)