Måtte ut med 15.000

Alenemoren fylte ut skjemaet nøyaktig slik saksbehandleren ba henne om. Likevel ble hun skyldig over 15.000 kroner.

– Saksbehandleren satte kryss ved de feltene jeg skulle fylle ut. Jeg fylte ut der han hadde krysset av, forteller kvinnen i 20-årene fra Buskerud.

Sommeren 2013 søker hun Nav om to stønader: Basisytelse og barnetillegg under tiltak. Begge deler blir innvilget, og alenemoren får utbetalt 7.644 kroner både i august og september.

I oktober får hun imidlertid beskjed om at utbetalingene er stoppet fordi hun ikke oppfyller vilkårene. Alenemoren hadde nemlig ikke krysset av for at hun fikk overgangsstønad.

– Jeg visste ikke at det ikke gikk an å få begge deler. Saksbehandleren hadde ikke krysset av at jeg skulle fylle ut dette punktet på skjemaet, forteller kvinnen.

LES OGSÅ: Strammer grepet om Nav

Uaktsom feil

I november 2014 får alenemoren et nytt brev fra Nav. Denne gangen er det fattet vedtak om at hun må betale tilbake 15.288 kroner. «Nav er av den oppfatning at du, eller noen som har handlet på dine vegne, uaktsomt har gitt feilaktige, mangelfulle eller misvisende opplysninger», står det.

Alenemoren mener det ikke er hun som har gjort feil siden hun har fylt ut skjemaet etter anvisning fra Navs egen saksbehandler. Hun har heller ikke penger til å betale tilbake.

– Det er jo Nav som betaler ut overgangsstønad også, så jeg regnet med at saksbehandleren visste at jeg fikk det, sier kvinnen.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Burde sagt fra selv

I mai 2015 avslår Nav klagen hennes. Det til tross for at Nav Buskerud i innstillingen til Nav Klageinstans innrømmer at saksbehandleren har gjort feil:

«Han bekrefter at han har hjulpet til med utfylling av kravskjema, men sier at han ikke visste at bruker hadde overgangsstønad og markerte derfor ikke for at hun skulle fylle ut punkt 12».

Nav mener likevel at «klager burde ha opplyst i samtale med veileder at hun mottok overgangsstønad slik at veileder kunne informert om at dette måtte krysses av for på kravet».

Sammen med vedtaket kom en innbetalingsblankett. Selv om alenemoren nok en gang klaget på Navs vedtak, forfalt kravet. Dermed måtte bestefaren trå til.

– Hun trenger jo penger til husleie og mat og klær til barnet, så jeg betalte før regningen gikk til inkasso. Men jeg synes ikke det er riktig at jeg skal måtte bruke pensjonen min til det, sier han.

LES OGSÅ: SV roser Erikssons Nav-forslag

Nav vil ikke uttale seg

Alenemoren har fritatt Nav fra taushetsplikten, men Nav ønsker likevel ikke å uttale seg til Dagsavisen om saken. Kommunikasjonsrådgiver Laila Kjeldsen viser til at Nav Buskerud har sendt saken til Nav Klageinstans for videre behandling.

– Vi kan ikke uttale oss om selve saken da klagen er under behandling, skriver hun i en e-post.

– Det gis ikke tiltakspenger for samme periode som tiltaksdeltakeren har rett til andre ytelser fra offentlige eller private trygde- eller pensjonsordninger. Dette innebærer at ytelser som skal sikre inntekt ikke gis samtidig.