Prisen på alle matvarer økte i løpet av sommermånedene – bortsett fra prisen på iskrem. FOTO: NTB SCANPIX

Matprisene drar opp inflasjonen

DYRERE: Økte priser på mat, drikke og strøm bidro til en prisøkning på 0,7 prosent fra juni til juli. Kjerneinflasjonen ligger på hele 2,6 prosent.

Både Norges Bank og analytikerne er overrasket over de sterke inflasjonstallene, og spesielt over et kraftig byks i matprisene på hele 3,1 prosent fra juni til juli.

– Alle trodde at matvareinflasjonen skulle ned, men det motsatte skjer, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i en kommentar.

Den høye kjerneinflasjonen bidrar til at vi kan se langt etter et rentekutt fra Norges Bank, mener analytikerne.

Norges Bank bommet

Norges Banks anslag for kjerneinflasjonen, på fagspråket kalt KPI-JAE, var på 2,2 prosent. Også DNB Markets prognose var langt lavere enn SSBs tall, nemlig 2,1. prosent.

– Inflasjonen kom ut langt høyere enn ventet i juli, og også klart høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg. Tallet trekker dermed klart i retning av at renten ikke vil bli satt ned, noe vi heller ikke venter, konkluderer Knut Magnussen i DNB Markets.

Den såkalte kjerneinflasjonen – justert for avgiftsendringer og uten energikostnader- ligger på 2,6 prosent de siste tolv månedene. Det er en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra juni. Fra juli i fjor til samme måned i år steg konsumprisindeksen KPI med 2,2 prosent.

Iskrem kostet mindre

Hovedårsaken til økningen i kjerneinflasjonen er økte priser på mat, drikke og flyreiser. Kategoriene matvarer og alkoholfrie drikkevarer, samt bolig, lys og brensel trakk indeksen mest opp. Her har prisene økt henholdsvis 3,4 prosent og 1,5 prosent fra juli 2013 til samme måned i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisen på alle matvarer økte i løpet av sommermånedene – bortsett fra iskrem. Økningen i matprisene kan i år som i fjor ses i sammenheng med matvarekjedenes prisjustering. Jordbruksoppgjøret presset opp prisene særlig på frisk frukt og grønnsaker med mellom 4 og 5 prosent, til tross for at oppgjøret endte moderat.

– Løftet i matvareprisene pleier å forfølge oss gjennom hele neste år, så her må vi regne med at vi får høyere matvarepriser enn alle hadde regnet med, mener Bruce.

Dyrere å fly

Vanligvis faller strømprisene gjennom våren og sommeren. Fra juni til juli i år steg imidlertid elektrisitetsprisene, inkludert nettleie, med 6,5 prosent.

Også prisen på sjokolade gikk opp, noe som kan skyldes økte råvarepriser på kakao.

Prishoppet på flyreiser var enda kraftigere, og prisene steg i perioden med 13,9 prosent. Samtidig falt imidlertid prisene på feriereiser med 3,3 prosent.

Aviser, bøker og skrivemateriell hadde et prishopp på 6,3 prosent i samme periode. Som følge av det årlig sommersalget falt klesprisene 5,6 prosent fra juni til juli.

Selv om strømprisene økte i sommermånedene, falt prisen på elektrisitet med 6,2 prosent fra juli i fjor til samme måned i år. Kombinert med et fall i klespriser på 1,5 prosent det siste året bidro en fallende strømpris til at oppgangen i KPI ble noe dempet, ifølge SSB.