Døra er i ferd med å lukke seg for godt for Maria og moren. De kan bli kastet ut av landet før saken kommer for Høyesterett. FOTO: ARNE OVE BERGO

Maria (4) kan sendes ut umiddelbart

VIL IKKE VENTE: Utlendingsnemnda vil sende Maria (4) og moren ut av landet nå, før Høyesterett skal behandle saken 20. januar.

Maria og moren hadde håpet på å få «en utsatt iverksettelse», slik at de ikke kunne sendes ut før Høyesterett hadde behandlet saken. Det har de ikke fått.

 

Kan sendes ut

- Vi har fått beskjed fra UNE om at de ikke vil gi utsatt iverksettelse. I praksis kan moren og Maria bli hentet av politiet når som helst, og sendes ut. De gjør ingen forsøk på å skjule seg, sier Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

En begjæring om midlertidig forføyning vil ikke bli avgjort før hovedforhandlingen, som trolig blir 20. januar.

- Så den vil få liten praktisk nytte, sier advokat Rasmus Asbjørnsen i advokatfirmaet Haavind, som representerer Maria og moren.

Han tror imidlertid ikke moren vil bli uttransportert før saken kommer opp.

- Det vil overraske meg, legger han til.

 

- Ikke beskyttelsesbehov

UNE vurderer det slik at moren ikke har noe å frykte om hun sendes tilbake til Kenya, og at hun derfor kan sendes ut av landet. Noe som er vanlig praksis.

- UNE mener at det ikke foreligger beskyttelsesbehov i denne saken. Hennes tilstedeværelse er heller ikke nødvendig i forbindelse med sakens behandling for Høyesterett. Det forelå ingenting nytt i saken som tilsa unntak fra denne hovedregelen, skriver seksjonssjef Marianne Granlund i en e-post til Dagsavisen.

Maria er norsk statsborger, født i Norge av kenyansk mor og med norsk far. Hun har lovlig opphold i landet.

Men blir moren sendt ut, følger fireåringen med.

- Dette er ingen barnevernssak. Det er ingen omsorgssvikt, og Maria blir deportert eller gjort foreldreløs, sier Hansen i SEIF.

 

Les også:

Maria og moren kastes ut av landet

Norske Maria må ut

Bønn om politisk hjelp

Kunstnere slår ring om Maria

 

 

Opprørt

Etter tap i to rettsinstanser setter moren nå sin lit til Høyesterett. Derfor er hun og støttespillerne overrasket og sjokkert over at hun ikke får være i landet til saken skal opp i januar.

Vedtaket opprører stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), som har engasjert seg i saken.

- Jeg blir stum av forferdelse. Det virker som om dette, sammen med flere andre utsendelser, er en aksjon for å få ut flest mulig før et nytt lovverk kommer på plass, sier Andersen til Dagsavisen.

- Maria-saken er veldig spesiell, siden hun er norsk statsborger. Vi har tydeligvis ikke et lovverk som beskytter norske barns rettigheter i eget land. At moren, og i praksis Maria, blir sendt ut av landet før Høyesterett har behandlet saken, mener jeg er sterkt kritikkverdig, sier hun.

- Jeg kommer umiddelbart til å sende spørsmål til justisministeren og til barneministeren om regjeringen vil gjøre dette. Jeg har også tidligere stilt regjeringen spørsmål om saken, men de har hittil ikke villet legge to pinner i kors for Maria, sier Andersen.

7. oktober arrangeres en festkveld på Cafeteatret, hvor inngangspengene vil gå til å dekke rettsgebyrene i Maria-saken.

tom.vestreng@dagsavisen.no