Mange misforstår de nye skattereglene. Her er en oppklaring

Regjeringens nye regler for personalrabattater utløser spørsmål, forvirring og misforståelser.

 

Av Aslak Bodahl, LO Media/FriFagbevegelse

De nye skattereglene i årets statsbudsjett strammer kraftig inn på naturalytelser som arbeidsgiver kan gi til sine ansatte. Det får konsekvenser for mange bransjer.

Espen Øren er økonomirådgiver i Infotjenester. Han sier at skattlegging av frynsegoder er et regelverk i ulendt terreng.

– Den klassiske misforståelsen er at bransjene tror regelendringene gjelder alle naturalytelser. Slik er det imidlertid ikke. Likevel er det et faktum at reglene er blitt strengere og at de ansatte er den store taperen, sier Øren til FriFagbevegelse.

Les også: «Disney-eventyret» som ble et mareritt

Her prøver rådgiveren å oppklare litt i det både bransjen og ansatte lurer på:

Omsetningsverdi. Når skatteplikt på rabatter skal vurderes, må omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet legges til grunn, det vil si den prisen som er allment tilgjengelig for deg og meg.

– Noen tenker imidlertid at man kan vurdere det mot den prisen man selv tar i bedriftsmarkedet, for eksempel i importledd eller grossistledd. Hvis én som jobber med import av joggesko får kjøpe den til sin selvkost, skal det uansett vurderes mot den prisen sportskjeder som XXL og G-sport tar i sine butikker i sluttbrukermarkedet, forklarer Øren overfor FriFagbevegelse.

Riktig pris. Flere bransjer Infotjenester har vært i kontakt med vurderer å legge ned gode personalrabattordninger fordi det er for tidkrevende å finne riktig pris på såkalte b-varer.

– Hvis en ansatt i Nortura får kjøpe en pakke med kjøtt til en billigere pris fordi den er feilpakket, må Nortura finne ut hva markedsverdien på den varen er. Det er utfordrende og tidkrevende fordi feilpakkede varer selges jo ikke i butikk, forteller rådgiveren.

Flybonuspoeng. Poeng som er tjent opp på reiser som er betalt av arbeidsgiver, og som blir brukt privat, blir regnet som en fordel vunnet ved arbeid og er skattepliktig som lønn. Når arbeidstager bruker disse bonuspoengene på private reiser, skal arbeidsgiver innberette fordelen.

– Men hva er riktig pris på det tidspunktet du bestilte reisen? Kampanjer og tilbud på reiser gjør at det blir vanskelig å finne riktig pris på reisen tre måneder etterpå. Det kan være vanskelig å gjennomføre disse endringene i praksis, sier han.

Les også: Jobbet i Amazon:  – Det føltes som et fengsel (DA+)

Matpenger. Tidligere ble matpenger utbetalt skattefritt, uten at man trengte å levere inn bilag på kjøpt mat. Denne regelen er nå fjernet i årets statsbudsjett. Nå må du levere bilag.

– Fra og med i år må det leveres bilag for å få matpenger skattefritt inntil 200 kroner. Mange tariffavtaler har såkalte matpenger på 86,50 kroner ved overtidsarbeid som nå må beskattes, sier han.

Rabatt hos en tredjepart. I fjor vår foreslo regjeringen nytt regelverk for tredjemannsrabatter, det vil si rabatter bedrifter gir sine ansatte. Det rammer for eksempel ansatte som trener på treningssenter via arbeidsgiver. I dag har opp mot 1,5 millioner nordmenn tilbud om en slik rabatt.

– Tredjemannsrabatter er mer lempelige enn før. Før måtte du betale skatt på en slik rabatt okke som. Nå det gjelder bare hvis tredjeparten er en forretningspartner. Hvis en virksomhet har en slik avtale med et treningssenter som er forretningspartner, må ansatte med slike rabatter gi beskjed slik at arbeidsgiver får rapportert og trukket skatt.

Arbeidsgivers ansvar. Fra 2019 er det arbeidsgiver som får ansvar for å rapportere, gjøre forskuddstrekk og gi lønnsopplysninger når de ansatte får personalrabatter. Arbeidsgivere som ikke overholder sine forpliktelser når det gjelder innrapportering, kan risikere blant annet tvangsmulkt, ifølge Skatteetaten.

– Reglene blir for så vidt enklere, men de praktiske utfordringene rundt dette er det muligens verre med. Det er ingen tvil om at arbeidsgivere får et merarbeid, påpeker Øren.

Gratisbilletter. I kinobransjen forsvinner gratisbilletter til ansatte med de nye skatteskjerpelsene. Dette rammer rundt 2.000 ansatte, ifølge bransjeorganisasjonen Film & Kino. Nå kan kinoansatte maksimalt få rabatt på 50 prosent, og ansatte kan ikke få rabatter som overstiger 7.000 kroner.

– Sakene i mediene om at kinoansatte nå må begynne å skatte av fribilletter, og at dette ble vurdert som nytt fra 2019, er ikke korrekt. Gratis varer fra arbeidsgiver har alltid vært skattepliktig, bortsett fra et unntak vi har for trafikkselskaper som NSB og SAS, forklarer Øren.

Av hensyn til likebehandling er det viktig at reglene er de samme uavhengig av bransje, ifølge Finansdepartementet. Alle fordeler man mottar i jobbsammenheng er i utgangspunktet skattepliktige. Hensikten med endringene om personalrabatter er å gi klarere regler for hvor store fordeler som kan gis skattefritt.

– Dette har vært nødvendig fordi de tidligere reglene var skjønnsmessige og derfor vanskelig å forholde seg til. I tillegg er det mye som tyder på at det i en del bransjer har vært gitt rabatter som går langt utover det reglene var ment for, uten at dette har vært skattlagt, har kommunikasjonsrådgiver Kristina Storeng i Finansdepartementet tidligere uttalt til Fri Fagbevegelse.